Siirry sisältöön

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus pysyi vakaana myös lokakuussa

Työeläkeyhtiöiden, eläkesäätiöiden ja -kassojen sekä Merimieseläkekassan vakavaraisuusaste on pysytellyt vakaana kuluneen syksyn aikana. Toimijoiden keskimääräinen vakavaraisuusaste eli eläkevarojen suhde vastuuvelkaan oli lokakuun 2020 lopussa 125 prosenttia, kertoo Finanssivalvonta eilen julkaisemassaan valvottavatiedotteessa. Lukema on pysynyt samana elokuun lopusta alkaen.

Vakavaraisuusasema lokakuun lopussa oli 1,7 eli samalla tasolla kuin syyskuussa. Vakavaraisuusasema kuvaa keskimääräistä vakavaraisuuspääoman suhdetta sijoitusten riskillisyyden perusteella määräytyvään vakavaraisuusrajaan. Luku 1,7 tarkoittaa täten sitä, että keskimääräinen vakavaraisuus oli reilu puolitoistakertainen lain vaatimukseen nähden.

Finanssivalvonta on seurannut yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuutta korona-aikana kuukausittain. Loppuvuoden aikana Finanssivalvonta tulee julkaisemaan tarkemman raportin kolmannen vuosineljänneksen eli syyskuun lopun vakavaraisuustilanteesta normaalin seurantarytmin mukaisesti. Päivitämme tällöin tarkemmat vakavaraisuustiedot myös omille sivuillemme.

Vakavaraisuussääntely koskee vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkeyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä sekä Merimieseläkekassaa.