Siirry sisältöön

Työterveyshuoltolain 3§:n muuttaminen

Annoimme lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä työterveyshuoltolain 3§:n muuttamisesta. Kerroimme valiokunnalle kannattavamme esitystä, jonka mukaan työterveyshuollon ammattihenkilöiksi määriteltäisiin myös sellaiset fysioterapeutit, jotka ovat suorittaneet työterveyshuollon toteuttamiseen tarvittavan koulutuksen.

Muutos edistäisi työkyvyttömyyden torjuntaa

Työterveyshuollon fysioterapeuttien ammattihenkilöluokituksen muutoksella on useita potentiaalisesti positiivisia vaikutuksia työkyvyttömyyden torjuntaan ja työurien pidentämiseen. Työterveyshuollon moniammatillinen ote työkyvyn hallintaan on avainasemassa työkykyongelmien ennaltaehkäisyssä.

Uudistus nostaisi fysioterapeuttien ammatillista profiilia ja parantaisi mahdollisuuksia tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn työpaikoilla. Erilaisten kuntoutusprosessien näkökulmasta uudistus voisi lisäksi vahvistaa fysioterapeutin roolia kuntoutustarpeiden arvioinnissa.

Esitys joustavoittaa työterveyshuollon toimintaa ja mahdollistaa entistä laajemman moniammatillisen työskentelyn, kun työfysioterapeuttien ei enää tarvitse tehdä työtään työterveyshoitajien tai -lääkärien valtuuttamina. Uudistus tehostaa työterveyshuollon ajankäyttöä, kun työfysioterapeutti voi tehdä työtään itsenäisesti työterveyshuollon toimintasuunnitelman antamissa puitteissa.

Työfysioterapeuttien suoravastaanottomalli otettiin käyttöön vuonna 2019, mistä on jo ehditty saada tutkimusnäyttöäkin selkäoireisten henkilöiden työkyvyn tukemisessa. Suoravastaanotto näyttäisi olevan kustannustehokasta ja vaikuttavaa estäen työkyvyttömyyttä tai sen pitkittymistä.

Haluamme kiinnittää huomiota myös siihen, että moniammatillisen toimintakokonaisuuden huolellinen suunnittelu työterveyshuollossa ja siihen liittyvä tiedonkulku eri ammattiryhmien välillä ovat edelleen tärkeässä asemassa muutoksen jälkeenkin.

Pidämme tärkeänä, että työfysioterapeuttien toimintaa koskevaa muutosta seurataan sosiaali- ja terveysministeriössä sekä sairauslomapäiviin että työkyvyttömyyseläkkeisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta.

Annoimme lakiesityksestä lausunnon viime syksynä myös sosiaali- ja terveysministeriölle. Silloinen lausuntomme on myös luettavissa sivuiltamme: