Siirry sisältöön

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus vahvistui alkuvuodesta

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien sijoitusvuosi 2021 on lähtenyt käyntiin positiivisissa merkeissä, ja samalla myös niiden vakavaraisuus on vahvistunut. Työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuusaste eli eläkevarojen suhde vastuuvelkaan oli maaliskuun lopussa 131,9 prosenttia. Vakavaraisuus vahvistui lähes kolmella prosenttiyksiköllä vuoden 2020 lopun tilanteeseen verrattuna (129,1 %).

Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 131,4 prosenttia. Eläkesäätiöiden ja -kassojen keskimääräinen vakavaraisuusaste oli puolestaan 149,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Finanssivalvonnan tänään julkaisemista finanssisektorin vakavaraisuustiedoista maaliskuun 2020 lopussa.

– Koronavirustilanteesta ja sijoitusympäristön haasteista huolimatta työeläkevakuuttajat saavuttivat vahvan tuloksen vuoden ensimmäisiltä kuukausilta. Näin ollen myös niiden vakavaraisuus vahvistui samanaikaisesti, toteaa matemaatikkomme Hanna Mäkinen.

Vakavaraisuussääntely koskee vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkeyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä. Siksi Finanssivalvonnan raportissa ovat vain edellä mainitut toimijat mukana. Olemme päivittäneet myös omilta sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot tuoreiden lukujen mukaisiksi.

Vakavaraisuusasema pysyi vakaana

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuusasema pysyi maaliskuun lopussa samalla tasolla kuin viime vuoden lopullakin eli 1,7:ssa. Vakavaraisuusasema kuvaa keskimääräistä pääoman suhdetta sijoitusten riskillisyyden perusteella määräytyvään vakavaraisuusrajaan.

– Vaikka työeläkevakuuttajien vakavaraisuuspääoma kasvoi alkuvuoden aikana, samalla nousi myös vakavaraisuusraja eli pääomavaatimuksen suhde sijoitusomaisuuteen. Tämä taas johtui siitä, että osakkeiden osuus työeläkevakuuttajien sijoitusvarallisuudesta nousi lähes puoleen, jolloin osake- ja valuuttariskit kasvoivat, taustoittaa Mäkinen.

– Käytännössä keskimääräinen vakavaraisuus on kuitenkin reilu puolitoistakertainen lain vaatimukseen nähden, Mäkinen lisää.