Siirry sisältöön

Telan Siimes: Yrittäjien eläketurvan parantaminen edellyttää myös lakimuutoksia

Finanssivalvonta on julkaissut oman teema-arvionsa Yrittäjän eläkelain eli YELin mukaisen vakuutuksen toimeenpanosta. Työn alla on parhaillaan myös yrittäjien työeläketurvan kehittäminen sosiaali- ja terveysministeriössä.

Niin Finanssivalvonnan arviossa kuin ministeriön työryhmän parissa on tunnistettu YEL:iin liittyviksi keskeisiksi ongelmiksi yrittäjien työtulon määrittely sekä niin sanottu alivakuuttaminen. Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes tunnistaa YEL:in toimeenpanon kipukohdat, mutta muistuttaa asian korjaamisen edellyttävän myös lakimuutoksia.

– Laissa tulisi mielestämme säätää nykyistä täsmällisemmin työtulon määrittelystä ja sen tason arvioinnista. Lisäksi työtulon tasoa tulisi seurata nykyistä useammin yritystoiminnan jatkuessa. Tämä parantaisi yrittäjien ja vakuuttajien oikeusturvaa ja varmistaisi samalla, ettei alivakuuttamisen ongelmaa pääsisi syntymään, Siimes sanoo.

Yrittäjän työtulo on keskeinen elementti yrittäjän eläketurvan muodostumisessa: sekä eläketurvan taso että työeläkemaksut määräytyvät sen perusteella. Lain mukaan työeläkevakuuttaja vahvistaa yrittäjälle vakuutuksen alkaessa yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon. Työtulon tulee vastata sellaista palkkaa, joka olisi maksettava vastaavaa työtä tekevälle työntekijälle. Työtulolle on laissa määritellyt ala- ja ylärajat.

Alivakuuttamisesta on kyse silloin, kun yrittäjä määrittelee työtulonsa liian alhaiseksi suhteessa todelliseen työpanokseensa. Tällöin sekä yrittäjän työeläke että muut sosiaalietuudet jäävät liian pieniksi. Alivakuuttamisen ongelmaan voitaisiin parhaiten vaikuttaa lainsäädäntömuutoksien avulla.

Työtulon alarajan laskeminen olisi vastaus työelämän murrokseen

Työeläkealan mielestä yrittäjien työtulon alarajaa tulisi laskea nykyisestä. Tällä tavoin vakuutuksen piiriin saataisiin kaikki yrittäjän asemassa tehty työ.

– Nykyinen eläkelainsäädäntö ei täysin tunnista työelämän murrosta, johon kuuluvat viime aikoina yleistyneet laskutuspalveluyritysten ja alustatalouden piirissä yrittäjänä tehty työ. Yrittäjien työtulon alarajan lasku toisi myös näissä ympäristöissä tehdyn yrittäjän työn eläkevakuutuksen piiriin ja siten parantaisi yrittäjien sosiaaliturvaa, Siimes huomauttaa.

On myös tärkeää, että lainsäädäntö kohtelee kaikkia yrittäjiä yhdenvertaisesti, sanoo Siimes.

*** *** ***

Tela on mukana sosiaali- ja terveysministeriön alaisessa yrittäjien työeläketurvan kehittämistä valmistelevassa työryhmässä, jonka tehtävänä on selvittää keinoja yrittäjän eläketurvan kehittämiseen hallitusohjelman mukaisesti. Selvitystyötä jatketaan edellisellä hallituskaudella työskennelleen yrittäjän työeläketurvan kehittämistä selvittäneen työryhmän raportin pohjalta. Tela oli mukana myös tässä vuosina 2017–2019 toimineessa työryhmässä.

Lisätietoja: