Siirry sisältöön

Tela mukaan Bruegelin kehityshankkeeseen

Brysselissä toimiva ajatuspaja Bruegel käynnisti syksyllä 2020 kolmivuotisen hankkeen Future of Work and Inclusive Growth in Europe. Osana hanketta aloitti tänä kesänä asiantuntijaverkosto, jossa olemme myös Telana mukana. Edustajanamme verkostossa on johtava ekonomistimme Risto Vaittinen.

Future of Work and Inclusive Growth in Europe -hankkeessa analysoidaan teknologian vaikutusta työn luonteeseen, määrään ja laatuun sekä hyvinvointijärjestelmiin ja osallistavaan kasvuun. Teknologisella kehityksellä ja erityisesti digitalisaatiolla on merkittäviä vaikutuksia työmarkkinoihin ja itse työn luonteeseen. Työtapojen muutos todennäköisesti vain nopeutuu meneillään olevan koronaviruspandemian vuoksi. Vaikka pandemian pitkän aikavälin taloudelliset vaikutukset ovat vielä epävarmat, se kuitenkin varmuudella vaikuttaa Euroopan digitaaliseen tulevaisuuteen.

Hankkeessa tarkastellaan ja tutkitaan muun muassa tekoälyä, alustataloutta, teknologista kehitystä, pk-yrityksiä ja työpaikkoja sekä hyvinvointijärjestelmiä. Hankkeessa yhdistyvät akateeminen tutkimus, poliittinen päätöksenteko ja asiantuntijatiedon hyödyntäjien vuorovaikutus.

Asiantuntijaverkoston tehtävänä on kommentoida sekä meneillään olevaa tutkimusta että olla osaltaan muotoilemassa asiantuntijatietoa hyödyntävää ”käyttöliittymää”, jonka avulla voidaan seurata ja arvioida sekä teknologian että tekoälyn kehityksen merkitystä työmarkkinoilla. Verkostossa on 15 edustajaa eri eurooppalaisista organisaatioista, Telan lisäksi muun muassa OECD:stä, kansainvälisestä työjärjestö ILO:sta, Microsoftilta sekä Saksan työ- ja sosiaaliasioiden ministeriöstä.