Siirry sisältöön

Monikanavarahoituksen purkamista koskeva virkamiesselvitys

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien monikanavarahoituksen purkamista koskevaa virkamiesselvitystä. Selvitys liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen.

Otimme lausunnossamme kantaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja kuntoutuspsykoterapiaa koskevaan kohtaan (luku 5).

  • Kuntoutuspsykoterapian järjestämis- ja rahoitusvastuun mahdollinen siirto Kelalta hyvinvointivointialueille tulee toteuttaa vasta hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttua ja tarvittavien kehittämistoimien toteuduttua mielenterveyspalveluiden perustason osalta hyvinvointialueiden toiminnassa.
  • Kelan kuntoutuspsykoterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämis- ja rahoitusvastuun siirrosta tulee tehdä kokeilu. Kokeilun tulosten perusteella sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tulee arvioida kuntoutuksen järjestämisvastuun siirron vaikutukset.
  • Kannatamme selvityksen linjaa siitä, että Kelan toteuttama erityisesti työelämään kiinnittymättömille nuorille ja työikäisille suunnattu ammatillinen kuntoutus säilyisi kaikissa esitetyissä vaihtoehdoissa jatkossakin Kelan järjestämisvastuulla.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapian järjestämis- ja rahoitusvastuun siirron hyvinvointialueille tulee vahvistaa mielenterveyden hoidon painopisteen siirtämistä pitkistä kuntoutuspsykoterapioista vaikuttaviksi todettuihin psykososiaalisiin hoitomuotoihin sekä lyhytpsykoterapiaan perusterveydenhuollon tasolla. Tulevien hyvinvointialueiden mielenterveyspalveluiden toiminta on tärkeää mielenterveysperustaisten työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden vähentämisessä.

Kansallisen mielenterveysstrategian ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman mukaiset kehittämistoimet (esim. HUS:n Terapiat etulinjaan -hanke) psykososiaalisten hoitomuotojen saatavuuden parantamiseksi perustasolla tulee toteuttaa hyvinvointialueilla ennen laajempaa lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian järjestämis- ja rahoitusvastuun siirtoa.

Terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen ja psykoterapiahoidon tulee muodostaa eheä kokonaisuus ja toimivat hoitoketjut vaativampaan lääkinnälliseen kuntoutukseen ja kuntoutuspsykoterapiaan. Siksi on perusteltua, että Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian rahoitus- ja järjestämisvastuun mahdollinen muutos tehdään harkiten ja alueellisen kokeilun kautta.

Kelan ammatillinen kuntoutus

Kela järjestää ammatillista kuntoutusta erityisesti työelämään kiinnittymättömille nuorille ja työikäisille. Tämän ammatillisen kuntoutuksen säilyminen Kelan vastuulla mahdollistaa Kelan ja työeläkekuntoutuksen välisen vastuunjaon selkiyttämisen. Linjaus tukee ammatillisen kuntoutuksen kokonaisuuden pitkäjänteistä kehittämistä. Nykyinen rakenne tukee työeläkekuntoutuksen ja Kelan toimivaa yhteistyötä sekä tiedonkulkua.