Siirry sisältöön

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus vahvassa nousussa

Positiivisissa merkeissä jatkunut kevät ja kesä sijoitusmarkkinoilla ovat tuoneet työeläkevakuuttajille hyvät sijoitustuotot ja vahvistaneet yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuutta. Toimijoiden keskimääräinen vakavaraisuusaste eli eläkevarojen suhde vastuuvelkaan nousi kesäkuun lopussa korkeimmilleen sitten vuoden 2015 ja oli 133,8 prosenttia. Maaliskuun lopun tilanteeseen verrattuna vakavaraisuus vahvistui lähes kahdella prosenttiyksiköllä (131,9 %).

Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 133,3 prosenttia, ja eläkesäätiöiden ja -kassojen puolestaan 151,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Finanssivalvonnan eilen julkaisemista finanssisektorin vakavaraisuustiedoista koskien kesäkuun 2021 loppua.

– Osakemarkkinoiden positiivinen kehitys on jatkunut toisella vuosineljänneksellä, ja kaikkien työeläkevakuuttajien sijoitusvarallisuus kasvoi kaikkineen noin kahdeksalla miljardilla eurolla. Hyvät tuotot edesauttoivat jälleen myös vakavaraisuuden vahvistumista, toteaa matemaatikkomme Hanna Mäkinen.

Vakavaraisuussääntely koskee vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkeyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä. Siksi Finanssivalvonnan raportissa ovat vain edellä mainitut toimijat mukana. Olemme päivittäneet myös omilta sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot tuoreiden lukujen mukaisiksi.

Myös vakavaraisuusasema vahvistui kasvaneesta riskinotosta huolimatta

Vakavaraisuuden toinen keskeinen tunnusluku, vakavaraisuusasema, vahvistui sekin hieman toisen vuosineljänneksen aikana. Vakavaraisuusasema kuvaa keskimääräistä pääoman suhdetta sijoitusten riskillisyyden perusteella määräytyvään vakavaraisuusrajaan. Kesäkuun lopussa lukema oli 1,8 (maaliskuun lopussa 1,7).

– Osakesijoitusten osuus yksityisalojen työeläkevakuuttajien sijoituksista on noussut puoleen, eli toimijoiden riskinotto on täten kasvanut. Tämän seurauksena työeläkevakuuttajien vakavaraisuusraja suhteessa sijoitusomaisuuteen on noussut korkeimmalle tasolleen nykyisen vakavaraisuuskehikon voimassaolon aikana eli vuoden 2016 jälkeen, kertoo Mäkinen.

Vakavaraisuusraja lasketaan työeläkevakuuttajan sijoituskannan rakenteen perusteella, ja sitä kasvattaa erityisesti osakesijoitusten määrän kasvu.

– Toimijoiden tämänhetkinen vakavaraisuusasema ei kuitenkaan anna aihetta huoleen, sillä keskimääräinen vakavaraisuus on yli puolitoistakertainen lain vaatimukseen nähden, Mäkinen huomauttaa.