Siirry sisältöön

Tulorekisterin kehittämissuunnitelma vuosille 2022–2025

Annoimme yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa lausunnon Verohallinnon tulorekisteriyksikölle koskien tulorekisterin kehittämissuunnitelmaa vuosille 2022–2025.

Pidämme erittäin hyvänä asiana, että kehittämissuunnitelman toimintajaksolle on kiinnitetty konkreettisia toimenpiteitä työeläkealan aikaisemmissa lausunnoissa esille nostamiin asioihin, kuten tiedon laatuun ja yhteistyön kehittämiseen. Pidämme myös hyvänä, että kehittämissuunnitelman ylläpitämisen tapaa on muutettu ottamalla ennakoivasti huomioon sidosryhmien kehittämistarpeita pelkän lausuntomenettelyn sijaan.

Edelleen huolenamme on positiivisen luottorekisterin vaikutus tulorekisterin kehittämiseen, sillä kehityssuunnitelmasta tämä ei selkeästi käy esille.

Työeläkealan keskeisimmät huomiot ovat:

  • Työeläkealan näkökulmasta tärkeimpinä kehittämiskohteina nähdään laajasti panostukset tiedon laatuun. Käynnistyvä esiselvitys valvontatiedoista on tarpeellinen ja sidosryhmien tulee osallistua selvityksen tekemiseen parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.
  • Sidosryhmät pitää ottaa mukaan tulorekisterin sidosryhmäyhteistyön toimintatapojen kehittämiseen heti alkuvaiheessa, jotta odotukset yhteistyölle ovat selvillä.
  • Edelleen esitämme, että kehittämisen näkymiä olisi hyvä seurata ja arvioida yhdessä sidosryhmien kanssa esimerkiksi osana kehittämissuunnitelman päivittämistä. Tämä olisi myös panostus yhteistyön toimintatapoihin.

Lausuntomme kokonaisuudessaan: