Siirry sisältöön

Siimes pohti työeläkkeiden rahoitusta Demarinuorten eläketilaisuudessa

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes oli keskustelijana Demarinuorten järjestämässä eläkekeskustelussa 30. marraskuuta. Ostrobotnian Tina-klubilla Helsingissä ja livestreamina järjestetyssä tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa eläkeläisköyhyyden torjumisesta, työikäisten eläkemaksuista ja tulevista eläkkeistä, ja siitä, kuinka eläkejärjestelmä voi vastata nuorten huoleen sen kestävyydestä.

Muita keskustelijoita tilaisuudessa olivat Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto ja SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen. Tilaisuuden juonsi Helsingin Työväenyhdistyksen toimitusjohtaja Osku Pajamäki. Keskustelussa pohdittiin myös muun muassa eläkeikien nousua ja työkyvyn ja työmarkkinoiden kehitystä. Esillä oli myös kansanedustaja Kiljusen lakialoite ja kirjallinen kysymys työeläkeindeksin muuttamisesta.

Puhuttaessa nuorten eläkehuolista Siimes nosti esille, että tarkistamisen varaa on siinä, miten eläkkeistä puhutaan julkisessa keskustelussa. Keskustelu kohdistuu paljon työeläkkeiden rahoitukseen ja siihen, miten rahoitus on järjestetty. Tärkeintä Siimeksen mukaan on muistaa, että työeläkkeen kertymisessä on kyse lain takaamista eläkeoikeuksista. Työeläkettä kertyy sovittujen karttumasääntöjen mukaan, ja kertynyt eläke on turvattu.

Keskustelussa käytiin läpi työeläke-etuuksiin tehtyjä muutoksia.

– Työeläkejärjestelmään tehtiin aikanaan 1990-luvulla muutoksia työeläkeindeksin osalta ja ottamalla käyttöön elinaikakerroin vuoden 2005 eläkeuudistuksessa työeläkkeiden rahoitukseen liittyvän paineen takia. Nyt uutena haasteena on 2010-luvulla laskenut syntyvyys, Siimes kuvasi.

Siimes kiinnitti huomion toimenpiteisiin, joilla tulevien työeläkkeiden rahoitusta voitaisiin vahvistaa, ja pohti rahastoinnin lisäämistä ja eläkeiän nostamista. Olennaista on vahvistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat työelämaksuilla rahoitettavaan osuuteen työeläkkeissä, siis niin sanottuun jakojärjestelmään, Siimes muistutti. Kysymys on työikäisen väestön määrästä ja työkyvystä sekä talous- ja työllisyyskehityksestä.