Siirry sisältöön

Lääkäriwebinaarimme keskittyy tuki- ja liikuntaelinsairauspotilaiden työkyvyn tukemiseen

Järjestämme maaliskuussa yhdessä Kelan kanssa lääkäreille suunnatun webinaarin, jossa esitellään keinoja tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien työhön paluun tueksi.

Yhteistyöllä takaisin työhön -webinaari.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suuri kansantaloudellinen ja -terveydellinen haaste yhteiskunnalle. Ne aiheuttavat eniten alkaneita sairauspäivärahakausia, ja ne ovat mielenterveyden häiriöiden jälkeen myös toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. On arvioitu, että tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat Suomelle jopa 3–4 miljardia euroa.

Kelan kanssa järjestämässämme webinaarissa ”Yhteistyöllä takaisin työhön” keskiviikkona 16. maaliskuuta klo 8.15–11.30 käydään läpi niitä ratkaisuja, joita tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamiin työkykyongelmiin on tarjolla. Työkyvyn tuen keinoja esitellään käytännönläheisten esimerkkien kautta ja eri näkökulmat huomioiden.

Tilaisuudessa on puhujina Kelan ja työeläkevakuuttajien ylilääkäreitä, asiantuntijalääkäreitä sekä kokemusasiantuntija. He kertovat esimerkiksi osasairauspäivärahan, työterveyshuollon järjestämän työkokeilun sekä Kelan ja työeläkevakuuttajien järjestämän varsinaisen ammatillisen kuntoutuksen tarjoamista mahdollisuuksista ja käsittelevät hoito- ja kuntoutusprosessien kehittämistä onnistuneiden tapausesimerkkien avulla.

Maksuton tilaisuus on suunnattu perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon lääkäreille sekä erikoistuville lääkäreille. Tapahtumaa on haettu erikoistumiskoulutuksen teoriakoulutukseksi seuraaville erikoisaloille: työterveyshuolto, yleislääketiede, fysiatria, ortopedia. Tarkat tiedot hyväksytyistä tuntimääristä julkaistaan Kelan tapahtumasivulla heti, kun ne ovat tiedossa.

Tilaisuuden tallenne tulee jälkikäteen katsottavaksi verkkosivuillemme.