Siirry sisältöön

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimalle työryhmälle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Suomessa ei ole tällä hetkellä sääntelyä, joka kattaisi esteettömyysdirektiivin asettamia vaatimuksia tuotteille ja palveluille. Nyt ehdotetuilla laeilla toteutetaan direktiivin edellyttämä kansallinen sääntely. Lakien tarkoituksena on edistää jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti tuotteita ja palveluita parantamalla niiden esteettömyyttä.

Vastasimme lausunnossamme esitettyyn kysymykseen siitä, millaisia vaikutuksia näemme ehdotettujen muutosten aiheuttavan omalla toimialallamme.

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa jo nyt työeläkevakuuttajia tekemään verkkopalveluistaan eli verkkosivuista ja mobiilisovelluksista saavutettavuusvaatimusten mukaisia.

Digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten soveltumisen johdosta olemme arvioineet, että jäsenillemme ei tule esteettömyysdirektiivin implementoinnista uusia vaikutuksia.