Siirry sisältöön

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vahva vakavaraisuus helpottaa heikentyneiden talousnäkymien vastaanottoa

Toinen koronavuosi 2021 sujui sijoitusmarkkinoilla suotuisissa merkeissä, ja työeläkevakuuttajat onnistuivat kasvattamaan eläkevarallisuutta. Helmikuun lopussa käynnistynyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti kuitenkin maailmantilannetta radikaalisti, myös sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta. Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vahvan vakavaraisuuden ansiosta vaikeaan aikaan lähdettiin työeläkejärjestelmässä kuitenkin hyvästä tilanteesta.

– Keskimääräinen vakavaraisuusaste eli eläkevarojen suhde vastuuvelkaan nousi viime vuoden lopussa 136,3 prosenttiin, mikä on korkein luku viimeisen kymmenen vuoden ajanjaksolla. Kasvua vuoden viimeisellä neljänneksellä tuli puolitoista prosenttiyksikköä, kertoo matemaatikkomme Hanna Mäkinen.

– Vahva vakavaraisuus on nyt tarpeen, sillä sodan aiheuttaman kriisiajan kestoa tai lopullisia talousvaikutuksia ei voida vielä arvioida, Mäkinen lisää.

Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste vuoden lopussa oli 135,8 prosenttia, eläkekassojen ja -säätiöiden puolestaan 152,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Finanssivalvonnan tällä viikolla julkaisemista finanssisektorin vakavaraisuustiedoista.

Kasvu osakesijoitusten ansiota, stressikestävyys parantunut

Työeläkevarojen kasvu oli erityisesti osake- ja pääomasijoitusten ansiota. Yksityisalojen työeläkevakuuttajien osakesijoitusten määrä nousi viime vuonna korkealle ollen lähes 50 prosenttia kaikista sijoituksista. Toimijoiden stressinkestävyys osakesijoitusten arvon alenemista kohtaan on Finanssivalvonnan mukaan kuitenkin parantunut lisääntyneestä osakeriskistä huolimatta.

– Finanssivalvonnan mukaan yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuuspääomat olisivat laskeneet vakavaraisuusrajan tuntumaan tilanteessa, jossa osakesijoitusten tuotto olisi painunut 53 prosenttia miinukselle. Vuotta aiemmin alalla olisi selvitty 48 prosentin laskusta, kertoo Mäkinen.

– Stressikestävyyden parantaminen on seurausta vakavaraisuuspääomien kasvusta. Useampi toimija kertoi ennätystason saavuttamisesta myös vakavaraisuuspääoman osalta, Mäkinen jatkaa.

Vahvistuneesta vakavaraisuudesta kertoo myös vakavaraisuuden toinen keskeinen tunnusluku, vakavaraisuusasema. Se kuvaa keskimääräistä pääoman suhdetta sijoitusten riskillisyyden perusteella määräytyvään vakavaraisuusrajaan.

– Yksityisalojen työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuusasema oli vuoden lopussa 1,9 – eli lähes kaksinkertainen lain vaatimukseen nähden, Mäkinen kertoo.

Vakavaraisuussääntely koskee vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkeyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä. Siksi Finanssivalvonnan raportissa ovat mukana vain edellä mainitut toimijat. Olemme päivittäneet myös omilta sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot tuoreiden lukujen mukaisiksi.