Siirry sisältöön

Tilastokuvia työeläkevaroista ja tuotoista päivitetty vuoden 2021 tiedoilla

Olemme päivittäneet sivuiltamme löytyvät seuraavat työeläketalouden tilastokuvat vuoden 2021 lopun tilanteen mukaisiksi.

Aikasarjat eläkevaroista -sivulla kuvataan työeläkevarojen suhdetta bruttokansantuotteeseen vuodesta 1997 alkaen sekä työeläkeyhtiöiden sijoitusten jakautumista vuodesta 1980 alkaen.

Aikasarjat sijoitusten tuotoista kertovat yksityisalojen työeläkesijoitusten nimellisestä ja reaalisesta tuotosta sekä julkisalojen työeläkesijoitusten nimellisestä tuotosta alkaen vuodesta 1997.

Sijoituslajikohtaiset, pitkän aikavälin tuottokuvat sisältävät tarkemmalla sijoitusluokkajaolla kuvattua tietoa pitkien ajanjaksojen tuotoista. Tarkastelu kohdistuu neljän työeläkeyhtiön keskimääräisiin sijoitustuottoihin, joita tarkastellaan eripituisilla ajanjaksoilla.

Päivitämme kyseiset tilastokuvat kerran vuodessa työeläkevakuuttajien tilinpäätöstietojen pohjalta.