Siirry sisältöön

Paperinen työeläkeote sisältää jatkossa vain viimeisimpien vuosien tiedot

Postitse jaettava paperinen työeläkeote sisältää jatkossa vain kuluvan sekä kuuden edellisen vuoden tiedot niistä työsuhteista ja etuuksista, joiden perusteella on kertynyt työeläkettä. Koko työhistorian sisältävä työeläkeote on katsottavissa oman työeläkevakuuttajan verkkopalvelusta.

Työsuhteiden, yrittäjäjaksojen ja työeläkettä kerryttävien etuuksien lisäksi työeläkeotteella on tieto tähänastisesta kertyneen työeläkkeen määrästä. Otteen vastaanottajan on tärkeää tarkistaa siinä olevat tiedot, sillä tuleva työeläke lasketaan työeläkeotteen tietojen pohjalta.

Lain mukaan yksityisalojen työeläkevakuuttajilla on velvollisuus selvittää henkilön pyynnöstä hänen työeläkeotteellaan olevien tietojen oikeellisuus kuuden edellisvuoden ajalta. Siksi paperisen otteen tiedot rajautuvat jatkossa näihin viimeisipiin vuosiin.

Työeläkeote lähetetään paperisena joka kolmas vuosi niille yksityisaloilla työskenteleville, jotka eivät ole valinneet sähköistä työeläkeotetta. Edellä kerrotut muutokset työeläkeotteessa eivät kosketa julkisaloja. Keva lähettää koko työhistorian tiedot sisältävän työeläkeotteen yhdelle ikäluokalle vuosittain.

Muutoksesta on kerrottu tarkemmin Eläketurvakeskuksen tiedotteessa:

Sähköinen ote ja laskurit auttavat tulevan työeläkkeen hahmottamisessa

Sähköinen työeläkeote on tarkistettavissa sekä yksityis- että julkisalojen työeläkevakuuttajien verkkopalveluissa milloin vain. Sähköinen ote sisältää tiedot kaikista työuran aikaisista työsuhteista, yrittäjäjaksoista ja erilaisista etuusjakoista, joilta on kertynyt eläkettä (esimeriksi vanhempainvapaat ja tutkintoon johtava opiskelu).

Siinä missä työeläkeote kertoo tähän mennessä kertyneen eläkkeen määrän, tulevan työeläkkeen määrää voi arvioida eläkelaskureiden avulla. Ne antavat suuntaa siitä, millainen kuukausittainen eläke voisi olla odotettavissa iän, nykyisten ansioiden ja tähän mennessä kertyneen eläkkeen perusteella.

Mitä nuorempi henkilö on kyseessä, sitä suuntaa-antavampi laskuri on. Nuoren työtilanteet ja palkkakehitys ehtivät vuosikymmenten kuluessa muuttua paljon, samoin kuin laskurin sisältämät oletukset elinajanodotteen kehityksestä ja yleisestä ansioiden kehityksestä.

Eläkelaskureita on sekä työeläkevakuuttajien verkkopalveluissa että alan yhteisellä, Eläketurvakeskuksen ylläpitämällä Työeläke.fi -sivustolla.

Kerroimme sähköisestä työeläkeotteesta ja eläkelaskureista myös aiemmassa artikkelissamme, jossa Eläketurvakeskuksen erityisasiantuntija Suvi Ritola esitteli laskureita tarkemmin.