Siirry sisältöön

Työmarkkinat kaipaavat huokoisuutta, toteaa Suvi-Anne Siimes

Suomalainen työelämä on luonteeltaan hyvin ON/OFF: joko töissä ollaan täysillä tai sitten täysin työelämän ulkopuolella. Tähän tulisi saada muutos, toivoo toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes. Työmarkkinoiden huokoisuuden lisääminen parantaisi osa-aikatyön tekemisen mahdollisuuksia esimerkiksi varttuneille ja pienten lasten vanhemmille. Tämä olisi yksi keino sopeuttaa suomalaista yhteiskuntaa tilanteeseen, jossa lapsiluku sekä työikäisen väestön määrä jatkossa vähenee.

Siimes osallistui yhtenä panelistina tutkimushanke FLUXin keskiviikkona järjestämään tilaisuuteen Matalan syntyvyyden Suomi – syitä, seurauksia ja mahdollisia tulevaisuuksia. Tilaisuudessa keskusteltiin syntyvyyden ja perheellistymisen muutoksista sekä niiden syistä.

Syntyvyys Suomessa on laskenut voimakkaasti, ja yhteiskunnan tulee sopeutua lapsiluvun muutokseen. Siimeksen mukaan tässä tilanteessa olisi tärkeää pystyä pitämään myös varttuneet työntekijät aktiivinsa ja mahdollisimman paljon töissä. Työntekijöille tulisi tarjota enemmän mahdollisuuksia itse valittuun osa-aikaiseen työhön niin, että työelämässä pystyisi pysymään kiinni myös toisenlaisilla tavoilla kuin kaikkein tuottavimmassa iässä olevat työntekijät, Siimes toivoo.

Mitä vähemmän lapsia, sitä tärkeämpää heistä on pitää huolta

Suomessa syntyvien lasten määrä on merkittävästi laskenut viime vuosina. Siinä missä vuonna 2010 lapsia syntyi vielä lähes 61 000, oli vastaava luku vuonna 2020 noin 46 500.

Suvi-Anne Siimeksen mukaan mitä vähemmän lapsia yhteiskunnassa on, sitä tärkeämpää heistä on pitää hyvää huolta. Esimerkiksi huomio siitä, kuinka koulutusresursseja on jatkossa käytettävissä enemmän yksittäistä lasta kohden, tulee nähdä toivon merkkinä.

Ylipäätään koulutuksen merkitys on Siimeksen mukaan suuri: jokaiselle nuorelle tulisi tarjota mahdollisuus koulutukseen ja sitä kautta valmiudet työmarkkinoille kiinnittymiseen. Tällöin tulevaisuuden tulisi avautua mahdollisuuksien tulevaisuutena, johon myös perheellistyminen ja lasten hankinta luontevasti sopisivat henkilön näin halutessa.

Matalan syntyvyyden Suomi – syitä, seurauksia ja mahdollisia tulevaisuuksia

Monitieteinen FLUX-konsortio etsii tutkimukseen perustuvia ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa ja sopeutua syntyvyyden muutoksiin sekä näiden muutosten aiheuttamaan väestön ikääntymisen kiihtymiseen. Tavoitteena on suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden parantaminen.

Keskiviikkona järjestetyssä tilaisuudessa kuultiin alustukset dosentti Marika Jalovaaralta (FLUX-konsortion johtaja, Turun yliopisto), professori Mikko Myrskylältä (Helsingin yliopisto, Max Planck Institute for Demographic Reserach) ja tutkimusprofessori Pasi Moisiolta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja).

Paneelikeskusteluun osallistuivat Suvi-Anne Siimeksen lisäksi Martti Hetemäki (Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto), Susan Kuivalainen (Eläketurvakeskus) ja Jouni Varanka (Valtioneuvoston kanslia).

Tiedekulman verkkolähetys on vielä katsottavissa verkossa: