Siirry sisältöön

Työeläkerahan kiertokulku -kuvat päivitetty vuoden 2021 tiedoilla

Olemme päivittäneet verkkosivuiltamme löytyvät työeläkerahan kiertokulkua hahmottavat kuvat vastaamaan vuoden 2021 tietoja. Kuvissa on eritelty kerättävät maksut, maksetut työeläkkeet sekä rahastojen muutos euromääräisillä luvuilla.

Työeläkerahan kiertokulku vuonna 2021.

Koko työeläkealan maksutulo vuonna 2021 oli 29,0 miljardia euroa. Tästä summasta suurin osa (25,5 miljardia euroa) käytettiin suoraan vuonna 2021 maksettuihin työeläkkeisiin. Työeläkevakuuttajien toimintakulut olivat yhteensä 0,5 miljardia euroa, ja 3,0 miljardia yksityisaloilla kerätyistä maksuista siirrettiin rahastoihin tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä varten.

Maksettujen työeläkkeiden yhteismäärä vuonna 2021 oli 30,5 miljardia euroa. Rahastoista näiden kattamiseen käytettiin 5,0 miljardia euroa, loppuosan tullessa suoraan samana vuonna perityistä työeläkemaksuista.

Sijoitustuotot vuodelta 2021 olivat yhteensä 38,9 miljardia euroa, ja eläkerahastojen arvo vuoden lopussa 254,9 miljardia euroa.

Tarkemmat kuvaukset työeläkerahan kiertokulusta niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla löytyvät Työeläkerahan kiertokulku -sivultamme.