Siirry sisältöön

Telan edustaja AEIP:n varapuheenjohtajana vaihtuu

Eläke- ja sosiaaliturva-asioiden eurooppalaisen edunvalvontajärjestö AEIP:n hallituksen jäseneksi on valittu uutena Telan edustajana Työeläkeyhtiö Elon yhteiskuntasuhdejohtaja Katja Veirto. Samalla Veirto valittiin myös järjestön varapuheenjohtajaksi kesäkuuhun 2023 saakka. Valinta tehtiin tänään AEIP:n yleiskokouksessa.

European Association of Paritarian Institutions of social protection eli AEIP toimii EU-tason edunvalvojana edustaen eläke- ja muuta sosiaaliturvaa hoitavia laitoksia. Olemme olleet AEIP:n jäsenenä vuodesta 2001 alkaen, ja osallistumme sekä sen hallituksen että muiden työryhmien työskentelyyn. Toinen edustajamme AEIP:n hallituksessa on toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes.

Mukanaolomme AEIP:ssa on osa edunvalvontatyötämme. Vaikka suuri osa työeläkealaa koskevista asioista päätetään kansallisesti Suomen omassa lainsäädännössä, nivoutuvat esimerkiksi monet työeläkesijoittamiseen liittyvät asiat myös eurooppalaiseen lainsäädäntöön. EU:ssa on myös yhteiset säännöt sosiaaliturvaeläkkeiden yhteensovittamiselle liikkuvuuden osalta. Lisäksi kansalliset eläkejärjestelmät ovat arvioitavana ja rajatusti myös kehittämisen kohteena EU:n sosiaalisessa ulottuvuudessa sekä työllisyys- ja talouspolitiikan koordinaatiossa. Niihin liittyvä edunvalvontamme tapahtuu siksi osin myös EU:ssa, ja tätä teemme muun muassa AEIP:n jäsenyyden kautta.

Vuonna 1996 perustetulla AEIP:llä on tällä hetkellä 15 jäsentä 11 Euroopan maasta. AEIP tekee läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin, Euroopan komission sekä EU:n talous- ja sosiaalikomitean kanssa.