Siirry sisältöön

Siimes avaa yrittäjän eläkelain uudistamisen syitä Ylen Politiikkaradiossa

Eduskunta saa tänä syksynä käsiteltäväkseen yrittäjän eläkelain (YEL) muutosesityksen. Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes ja Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen keskustelivat lakiesityksestä Ylen Politiikkaradiossa 16.8.2022.

Miksi yrittäjän eläkelakia tulisi uudistaa juuri nyt? Miksi yrittäjät alivakuuttavat? Muiden muassa näitä kysymyksiä käsiteltiin eilisessä Politiikkaradiossa. Ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa.

Pontimena yrittäjän sosiaaliturvan parantaminen

”Yrittäjäeläkkeiden toimeenpanossa tarvitaan täsmennystä, jotta työeläkevakuuttajien toiminta olisi yhdenmukaista kaikille yrittäjille. Muutoksella halutaan täsmentää kriteerejä, joilla työtulon määrittely tehdään. Taustalla on ajatus ja tutkittu tieto siitä, että yrittäjät alivakuuttavat itseään”, avaa Siimes sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellun lakiesityksen lähtökohtia.

Alivakuuttaminen vaikuttaa yrittäjien eläketurvaan ja muuhun sosiaaliturvaan. Työkyvyttömyyseläke ja esimerkiksi vanhempainpäivärahat ovat sidoksissa yrittäjän vuotuisen YEL-työtulon tasoon.

Kysymys on myös yrittäjien osallistumisesta sosiaalivakuutukseen, joka perustuu yhteiseen riskinjakoon, Siimes huomauttaa.

Tarkennuksia ja säännöllisyyttä työtulojen tarkistamiseen

Suomen Yrittäjien Pentikäinen korostaa, että lakimuutos olisi varsin pieni muutos nykyiseen lainsäädäntöön.

”Yrittäjä ei voi nykylainsäädännön mukaan itse päättää työtuloaan”, sanoo Pentikäinen.

Lain mukaan työtulon pitää vastata sellaista palkkaa, joka maksettaisiin yrittäjää vastaavan ammattitaidon omaavalle henkilölle. Työtulo määrittää yrittäjän eläkemaksut ja eläkekertymän. Merkittävällä osalla yrittäjistä työtulo on jäänyt todellista työpanosta ja toteutuneita vuosituloja alhaisemmaksi eli he alivakuuttavat itsensä.

Finanssivalvonta on edellyttänyt, että työeläkevakuuttajat tarkistavat yrittäjien työtuloilmoituksia aiempaa enemmän.

Alimitoitettuja YEL-työtuloja korjataan oikealle tasolle lakimuutoksesta riippumatta, summaavat Pentikäinen ja Siimes.

Lakimuutoksen myötä työtulon määrittelystä sekä sen tason tarkistamisesta säädettäisiin nykyistä tarkemmin. Tällöin tarkistamiseen sisältyisi siirtymäaikoja, työeläkevakuuttajien velvollisuus perusteluihin, ja rajauksia sille, kuinka paljon yrittäjän eläkemaksu saisi enimmällään nousta lakimuutoksen voimaantulon jälkeisessä ensimmäisessä tarkistuksessa. Siimeksen mukaan tämä on tärkeää yrittäjien oikeusturvan kannalta.

Huomio sosiaaliturvaan kokonaisuutena

Marinin hallituksen hallitusohjelmassa päätettiin selvittää keinoja yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan parantamiseen. Siimes pitää tärkeänä, että selvitystyö tehtäisiin.

”On tärkeää tietää, kuinka monella lenkillä yrittäjyys, yrittäjän elämänkaari ja työura ovat kiinni eri vakuutusjärjestelmissä. Useimmilla yrittäjillä on uraa sekä yrittäjänä että palkansaajana”, pohtii Siimes.

Siimes ja Pentikäinen arvioivat Politiikkaradiossa myös eläkkeiden rahoitusta. Niin yrittäjillä kuin palkansaajilla iso kuva on sama: väestön ikääntyessä eläkemenot kasvavat ja maksajia on vähemmän. Toisin kuin yrittäjien eläkejärjestelmässä työntekijöiden eläkkeitä varten alettiin aikanaan rahastoida.