Siirry sisältöön

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus pysyi vahvana heikentymisestä huolimatta

Vuosi 2022 jatkui sijoitusmarkkinoilla kevään ja alkukesän aikana negatiivisissa tunnelmissa. Entisestään kohonnut inflaatio ja talouden heikot näkymät heikensivät sijoitusmarkkinoiden yleistä luottamusta, mikä näkyi osakeindeksien laskuna. Myös yksityisalojen työeläkevakuuttajien hallinnoimien eläkevarojen määrä laski, mikä puolestaan johti myös vakavaraisuuden heikkenemiseen.

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien tietojen mukaan yksityisalojen työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuusaste eli eläkevarojen suhde vastuuvelkaan oli kesäkuun lopussa 130,3 prosenttia. Kevään kuluessa vakavaraisuus heikkeni 3,6 prosenttiyksiköllä (vakavaraisuusaste maaliskuun lopussa 133,9 %).

– Kulunut vuosi on ollut haastava työeläkevarojen sijoittamiselle, kun markkinoita ovat koetelleet niin inflaation kiihtyminen, yleinen korkotason nousu kuin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassakin. Kaikkiaan eläkevarat ovat laskeneet kuluvan vuoden aikana yhteensä 16 miljardilla, toteaa matemaatikkomme Hanna Mäkinen.

Huonoa vuotta kuitenkin edelsi erittäin vahva sijoitusvuosi. Vuonna 2021 eläkevarat kokonaisuudessaan kasvoivat noin 33 miljardilla eurolla, ja vuosi päättyi myös vakavaraisuuden osalta korkeimpaan tasoon viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

– Vahva vakavaraisuus on helpottanut kuluvan vuoden haasteiden vastaanottoa, eikä toimijoiden tilanne ole heikentynyt merkittävästi. Tämänhetkinen keskimääräinen vakavaraisuusaste 130,3 prosenttia on edelleen varsin vahva, Mäkinen toteaa.

Työeläkeyhtiöiden osalta keskimääräinen vakavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 130,0 prosenttia. Eläkesäätiöiden ja -kassojen vastaava lukema oli puolestaan 142,9 prosenttia. Vakavaraisuussääntely koskee vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkeyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä. Siksi Finanssivalvonnan raportissa ovat vain edellä mainitut toimijat mukana. Olemme päivittäneet myös omilta sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot tuoreiden lukujen mukaisiksi.

Eläkevakuuttajien riskien arviointi pääosin hyvällä tasolla

Finanssivalvonta julkaisi tänään myös teema-arvionsa vakuutuslaitosten riski- ja vakavaraisuusarvioista. Teema-arviossa käytiin läpi työeläkeyhtiöiden, Kevan, yli miljardin euron sijoitusomaisuutta hallinnoivien eläkesäätiöiden ja -kassojen sekä henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden riski- ja vakavaraisuusarviot sijoitusriskien tunnistamisen ja hallintamenetelmien osalta.

Työeläkevakuuttajien riski- ja vakavaraisuusarvioista vajaan kolmasosan Finanssivalvonta arvioi laadultaan hyväksi, loput arvioitiin keskinkertaiseksi. Asteikolla 1-3 eläkevakuuttajien kokonaisarvio oli noin 2,3 (1=heikko, 2=keskinkertainen, 3=hyvä).

Riski- ja vakavaraisuusarvion tarkoituksena on toimia työeläkevakuuttajan hallituksen ja johdon apuvälineenä niin johtamistyöhön kuin strategiseen päätöksentekoon. Finanssivalvonta kehottaa toimijoita kiinnittämän erityistä huomiota riskiarvion ymmärrettävyyteen ja selkeyteen, jotta ylin johto ja hallitus kykenevät tekemään olennaiset riskitasoa koskevat valinnat parhaalla mahdollisella tavalla.

Finanssivalvonnan julkaisema teema-arvio on luettavissa Finanssivalvonnan verkkosivuilla.