Siirry sisältöön

Ulosottokaaren väliaikainen muuttaminen

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Esityksen tavoitteena on korottaa ulosoton suojaosuus takuueläkkeen tasolle vuoden 2023 ajaksi. Suojaosuuden korottamisella lisättäisiin velallisen käyttöön jäävien tulojen määrää ja siten tuettaisiin heidän ostovoimaansa poikkeuksellisessa taloudellisessa tilanteessa.

Ilmoitimme oikeusministeriölle kannattavamme hallituksen esitystä.