Siirry sisältöön

Väestön ikääntymistä tarkastellaan edelleen liian pistemäisesti, sanoo Siimes videopodcastissa

Väestön vanhenemista lähestytään yhteiskunnallisessa keskustelussa usein uhkakuvien ja päätöksenteon vaihtoehdottomuuden näkökulmasta. Mitä ratkaisuja ikääntymiskehitys vaatii ja mitä mahdollisuuksia se sisältää? Yhteiskuntavaikuttamisen päällikkömme Janne Pelkonen haastattelee toimitusjohtajaamme Suvi-Anne Siimestä videopodcastissa, jonka kysymykset tulevat nuorilta vaikuttajilta.

Väestökehitys vaikuttaa syvällisesti politiikkaan ja koko yhteiskuntaamme. Vaikutukset voivat yllättää moninaisuudellaan myös päättäjän, pohtivat Siimes ja Pelkonen tuoreessa videopodcastissa.

”Ikääntymiskehitystä tarkastellaan edelleen politiikkaongelmana pistemäisesti. Sitä tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan tai eläkejärjestelmän haasteina. Vähemmän puhumme siitä, mitä väestön ikääntyminen tarkoittaa esimerkiksi kaupunkisuunnittelulle ja asunto- ja liikennepolitiikalle”, sanoo Siimes. Podcast on katsottavissa alla ja YouTube-kanavallamme.

Podcast on tuotettu nuorille kansanedustajaehdokkaille suunnatussa Arkadia 2023 -ohjelmassa ja siinä hyödynnetään heiltä kerättyjä näkemyksiä ja kysymyksiä.

Piileekö väestön ikääntymisessä tuottavuuden kasvun mahdollisuuksia, joita emme ole vielä nähneet? Miksi ajattelemme, että ikärakenteen muutos tarkoittaa vain niukkuuden jakamista? Muiden muassa näitä kysymyksiä Siimes haastaa pohtimaan ja käsittelee podcastissa.

”Väestön ikääntymistä pitäisi tarkastella myös mahdollisuuksien, eikä vain uhkakuvien kautta. Eliniän pidentyminen merkitsee esimerkiksi uusia mahdollisuuksia hyvään elämään ja uusiin alkuihin elämän aikana”, sanoo Siimes.

Kulmakivenä koulutus

”Vaikka lasten määrän väheneminen on monella tapaa huono asia, se on myös mahdollisuus satsata entistä enemmän näihin lapsiin, heidän hyvinvointiinsa, koulutukseensa ja esimerkiksi sosiaalisiin taitoihinsa”, pohtii Siimes.

”Koulutus on kulmakivi ikääntyvän yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamisessa. Mitä vähemmän meillä on lapsia ja nuoria, sitä vähemmän voimme sietää esimerkiksi koulupudokkuutta”, Siimes jatkaa.

Osaavan työikäisen väestön kautta syntyy talouskasvua ja tuottavuuden kasvua. Juuri tuottavuuden kasvu tekee nuoremmille polville kevyemmäksi kantaa taakkaa, joka ikääntymisestä kaikissa yhteiskunnissa väistämättä aiheutuu, Siimes huomauttaa.

Videopodcastin aiheina ovat myös nuorten mielenterveyden ja työkyvyn kehitys. Podcastissa käsitellään myös väestöpolitiikkaa, työperäisen maahanmuuton kasvattamisen edellytyksiä sekä laajasti eläkejärjestelmän kestävyyteen ja sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Tela on mukana vaikuttamiseen erikoistuneen viestintätoimisto Eurofactsin luotsaamassa Arkadia-ohjelmassa ja tuottaa siinä sisältöjä ja keskustelua erityisesti väestön ikääntymisen teemasta. Arkadia on keskustelufoorumi, jossa tulevaisuuden vaikuttajat ja eri alojen asiantuntijat kohtaavat. Ohjelmaa on järjestetty jo reilut kaksi vuosikymmentä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tela on mukana ensimmäistä kertaa.