Siirry sisältöön

Yksityisalojen työeläkemaksut vuodelle 2023 vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään vahvistanut yksityisalojen työeläkemaksun vuodelle 2023. Maksu on ensi vuonna keskimäärin 24,84 prosenttia palkasta. Maksuun sisältyy vuonna 2020 annetun työnantajan tilapäisen maksualennuksen toinen takaisinmaksuerä. Alennuksella helpotettiin yritysten tilannetta koronakriisin akuuteimmassa vaiheessa.

Työntekijän työeläkemaksu vuonna 2023 säilyy kuluvan vuoden tasossa. Alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä työntekijöillä maksu 7,15 prosenttia. 53–62-vuotiaiden maksu puolestaan on 8,65 prosenttia. Jälkimmäisen ikäryhmän korkeampi maksuosuus johtuu korotetusta eläkekarttumasta, jota ikäryhmän työntekijät saavat vuoden 2025 loppuun saakka.

Työnantajan työeläkemaksu vuonna 2023 on keskimäärin 17,39 prosenttia. Lukuun sisältyy työnantajan maksualennuksen toinen takaisinmaksuerä, jonka suuruus on 0,44 prosenttia. Maksualennuksen takaisinmaksuerä on ensi vuonna 0,01 prosenttiyksikköä alempi kuin kuluvana vuonna, mikä laskee saman verran työnantajan keskimääräistä työeläkemaksua ensi vuodelle.

Ministeriö vahvisti samalla myös yrittäjän eläkelain mukaisen työeläkemaksun sekä maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen perusprosentin vuodelle 2023. Maksut pysyvät kuluvan vuoden tasolla. Alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä maksu on 24,10 prosenttia. 53–62-vuotiailla yrittäjillä maksu on 25,60 prosenttia. Vastaavasti kuin työntekijöillä, myös 53–62-vuotiaat yrittäjät saavat korotettua eläkekarttumaa vuoden 2025 loppuun saakka.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti työeläkemaksun perusteet työeläkeyhtiöiden hakemuksen mukaisesti.

MEL-vakuutusmaksu vuodelle 2023

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut myös merimieseläkelain mukaisen MEL-vakuutusmaksun. Työnantajavarustamon maksu perustuu Merimieseläkekassan tekemään vakuutustekniseen tutkimukseen, ja ministeriö vahvistaa maksun Merimieseläkekassan hakemuksen perusteella.

Työnantajan MEL-vakuutusmaksu vuodelle 2023 on 11,4 prosenttia. Maksu on sama kuin kuluvana vuonna.

Työntekijän MEL-vakuutusmaksu määräytyy samoin perustein kuin yksityisalojen työntekijöiden työeläkemaksu.