Siirry sisältöön

Telan Siimes: Yrittäjän eläkelain eteneminen on tärkeä, mutta hidas askel eteenpäin

Yrittäjän eläkelain täsmennys etenee eduskunnassa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tänään esittämät muutokset tarkentavat yrittäjän työtulon vahvistamisen käytäntöjä ja jaksottavat lakimuutoksen vaikutuksia. Seuraavaksi esitys menee koko eduskunnan käsittelyyn.

Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes on tyytyväinen asian etenemiseen ja kannattaa esityksen hyväksymistä.

– On erittäin hyvä asia, että yrittäjien eläkelain kehittäminen liikahti nyt viimein eteenpäin. Lakiesityksen tavoitteena on ollut vähentää alivakuuttamista ja siten parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan esittämien muutostenkin kera esitys vie kohti tätä päämäärää – tosin alkuperäistä esitystä hitaammin, Siimes huomauttaa.

Siimes kiinnittää huomiota myös valiokunnan toiveeseen selvittää lain laajempia kehitystarpeita.

– Jatkokehitystä on hyvä pohtia huolella ja harkiten kaikessa rauhassa ja arvioida erilaisia kehittämisvaihtoehtoja. Esimerkiksi rahastoinnin aloittamisesta myös yrittäjäeläkkeiden osalta on keskusteltu paljon, mutta kysymys sen kustannuksista ja niiden maksajasta on täysin auki, Siimes pohtii.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa mietinnössään muutamia tarkennuksia lakiesitykseen. Lain voimaantulosäännöksiä halutaan täsmentää niin, että YEL-työtulon mahdollisiin korotuksiin tulisi alkuperäistä hallituksen esitystä alhaisempi enimmäiskorotusraja. Tämä luo katon itsensä alivakuuttaneiden yrittäjien eläkemaksun korotuksille. Näillä yrittäjillä vakuutettu työtulo on siis jäänyt liian alhaiseksi suhteessa todelliseen työpanokseen.

Laissa viestitään myös vielä aiempaa selkeämmin, että yrittäjän työtulo vahvistetaan kokonaisarvion perusteella.

Toimeenpanon yhdenmukaisuus ja yrittäjien yhdenvertainen kohtelu tärkeää

Yrittäjän eläkelain mukaisen työtulon vahvistamisesta ja sen oikeasta tasosta suhteessa nykylainsäädäntöön vastaa viime kädessä työeläkevakuuttaja. Työeläkeala on pitänyt hyvänä, että lakiesitys vahvistaisi toimeenpanon yhdenmukaisuutta ja yrittäjien yhdenvertaista kohtelua työeläkevakuuttajien toiminnassa.

Lakiesitys myös yhdenmukaistaisi pitkällä aikavälillä eläkevakuuttamista työn tekemisen eri tavoissa, ja lisäisi siten kilpailuneutraaliutta yrittäjänä tai palkansaajana tehdyn samankaltaisen työn välillä.

– Eläke- ja sosiaaliturvan pitäisi pohjimmiltaan olla samanlaista ja yhtä hyvää riippumatta siitä, tehdäänkö työ yrittäjänä vai palkansaajana. Tähän on syytä pyrkiä erityisesti tässä ajassa, kun työ ja työmarkkinat ovat muutoksessa, korostaa Siimes.

Siimes muistuttaa, että yrittäjän eläkevakuutus on osa lakisääteistä sosiaalivakuutusta, joka koskee kaikkia.

– Sosiaalivakuutus perustuu ajatukseen, että on kaikille yhteisiä toimeentuloriskejä, joihin varaudutaan yhdessä, ja jokainen myös osallistuu maksuillaan oman turvansa rakentamiseen. Asia on näin niin yrittäjien kuin palkansaajien kohdalla, Siimes toteaa.