Siirry sisältöön

Julkisalojen työeläkemaksut vuodelle 2023 vahvistettu

Julkisalojen eli Kevan jäsenyhteisöjen, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon työeläkemaksut vuodelle 2023 on vahvistettu. Kevan jäsenyhteisöjen maksusta päättävät Kevan valtuutetut. Valtion työeläkemaksusta päättää puolestaan valtiovarainministeriö ja kirkon maksusta kirkolliskokous.

Julkisalojen työntekijöiltä perittävä työeläkemaksu on samansuuruinen kuin yksityisalojen työntekijöiden maksu. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työntekijöiden maksuksi vuodelle 2023 alle 53-vuotaille ja 63 vuotta täyttäneille 7,15 prosenttia. 53–62-vuotiaden työntekijöiden maksu on 8,65 prosenttia.

Kevan jäsenyhteisöjen työeläkemaksu

Kevan jäsenyhteisöjen maksun rakenne muuttuu vuonna 2023. Jatkossa kaikki Kevan jäsenyhteisöt maksavat palkkaperusteista eläkemaksua. Kunnat ja hyvinvointialueet maksavat lisäksi tasausmaksua, joka korvaa aiemmin käytössä olleen eläkemenoperusteisen maksun.

Keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2023 on 24,40 prosenttia palkoista. Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu kaikilta työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta (23,50 % palkoista) sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta (keskimäärin 0,90 % palkoista). Palkkaperusteiseen eläkemaksuun sisältyy myös työntekijän maksuosuus, jolloin työnantajan osuudeksi jää arviolta keskimäärin 16,84 prosenttia palkoista.

Kunnilta ja hyvinvointialueilta perittävän tasausmaksun kokonaismääräksi Keva esittää 645 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Valtiovarainministeriö vahvistaa tasausmaksun kokonaismäärän Kevan esityksestä. Tasausmaksu jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden kesken vuoden 2022 toteutuvien palkkasummin suhteessa.

Kevan jäsenyhteisöjä ovat kunta-alan työnantajat eli kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät sekä toimintansa vuoden 2023 alussa aloittavat hyvinvointialueet. Lisäksi kunnalliset osakeyhtiöt, osuuskunnat, säätiöt ja yhdistykset voivat olla Kevan jäseniä tietyin edellytyksin.

Valtion työeläkemaksu

Valtiolla perittävä keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2023 on 24,84 prosenttia palkoista. Maksu muodostuu kaikilta työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta (23,94 % palkoista) sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta (keskimäärin 0,90 % palkoista).

Palkkaperusteiseen eläkemaksuun sisältyy myös työntekijän maksuosuus, jolloin työnantajan osuudeksi jää arviolta keskimäärin 17,11 prosenttia palkoista.

Evankelis-luterilaisen kirkon työeläkemaksu

Seurakunnilta perittävä palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2023 on 28,7 prosenttia palkoista. Palkkaperusteiseen eläkemaksuun sisältyy myös työntekijän maksuosuus, jolloin työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta on arviolta keskimäärin 21,22 prosenttia palkoista.

Kirkon keskusrahaston ja kirkollisen yhdistyksen palkkaperusteinen eläkemaksu on 34,5 prosenttia palkoista.

Seurakunnilta peritään lisäksi kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu. Sen suuruus vuonna 2023 on 5,0 prosenttia.