Siirry sisältöön

Yrittäjän eläkelaki YELin muutos ei tuo taloudellista hyötyä työeläkeyhtiöille

Yrittäjän eläkelaki YELin muutos on juuri hyväksytty eduskunnassa. Lakimuutos on herättänyt kuluneen kesän ja syksyn aikana paljon keskustelua ja kritiikkiä, josta osa on liittynyt työeläkeyhtiöihin ja niiden mahdollisesti saamaan ”hyötyyn” yrittäjän eläkelain muutoksesta. Näissä keskusteluissa on kuitenkin esiintynyt virheellisiä käsityksiä asiasta.

Yrittäjän työtulon arvon nousu ei kasvata työeläkeyhtiön tuloja

Päivitetyn yrittäjän eläkelain myötä osalla yrittäjistä YEL-työtulon määrä tulee jatkossa vaiheittain nousemaan, mikäli he ovat aikaisemmin vakuuttaneet itsensä todellista alhaisemman työtulon mukaan. Yrittäjien työeläkemaksu perustuu työtuloon, joten suurempi työtulo tarkoittaa suurempaa työeläkemaksukertymää. Tämä raha ei kuitenkaan hyödytä millään tavalla työeläkeyhtiöitä, vaan kaikki yrittäjien maksamat työeläkemaksut käytetään sillä hetkellä eläkkeellä olevien yrittäjien eläkkeiden kattamiseen.

Yrittäjille vuosittain maksettavat eläkkeet maksetaan työssä olevilta yrittäjiltä perittävillä työeläkemaksuilla ja valtion maksuosuudella. Valtio rahoittaa vuosittaisista eläkemenoista sen osuuden, jota työssä olevilta yrittäjiltä perittävät työeläkemaksut eivät kata. Jos työeläkemaksuilla kertyvä rahapotti kasvaa, pienentää se valtiolta tarvittavan rahoituksen määrää.

YEL-vakuutusten hoidosta aiheutuvat kulut katetaan erillisellä hoitokustannusosalla

Työeläkeyhtiöiden muusta kuin sijoitustoiminnasta aiheutuvat kulut rahoitetaan työeläkemaksuun sisältyvällä osalla, jota kutsutaan hoitokustannusosaksi. Yrittäjien eläkkeitä varten on olemassa oma hoitokustannusosansa, joka määritellään YELin laskuperusteessa. Laskuperusteella tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia sääntöjä, joiden mukaan työeläkevakuuttajien tulee laskea esimerkiksi yrittäjiltä ja työnantajilta perittävä vakuutus- eli työeläkemaksu.

YELin hoitokustannusosa muodostuu kolmesta osasta:

  • lakisääteisten maksujen osa
  • työeläkeyhtiössä vakuutettujen yrittäjien eli YEL-vakuutusten lukumäärästä riippuva osa
  • YEL-eläkkeensaajien lukumäärästä riippuva osa (perhe-eläkkeissä huomioidaan vain yksi eläkkeensaaja per edunjättäjä).

Yrittäjien työtulon määrällä ei siis ole vaikutusta YELin hoitokustannusosan muodostumiseen.

Työeläkeyhtiö ei voi tuottaa voittoa

Työeläkeyhtiön tehtävänä on hoitaa lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvaa työeläkettä. Yhtiöille työeläkemaksuista kertyvät varat on tarkoitettu työeläketurvan toimeenpanoon ja niitä on lain mukaan hoidettava eläke-etuudet turvaavalla tavalla.

Työeläkeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa omistajilleen. Siinä se poikkeaa olennaisesti muista osake- ja vakuutusyhtiöistä. Työeläkeyhtiöiden varat on tarkoitettu pääsääntöisesti työeläke-etuuksien rahoittamiseen noudattaen laissa määriteltyjä menettelytapoja.