Siirry sisältöön

Faktaa ja unelmahöttöä

Valtiovarainministeriö julkaisi joulukuun alkupuolella kattavan virkamiespuheenvuoron siitä, miten julkista taloutta tulisi sopeuttaa ja kansallisia rakenteita uudistaa. Ja ryyditti sitä peräti 42 taustamuistiolla.

Julkinen puheenvuoro on lähtökohtaisesti hyvä asia, sillä ministeriön avoimet näkemykset kirittävät parhaassa tapauksessa myös puolueiden ja poliitikkojen ajattelua.

Tietoon perustuva ennakointi on muutoinkin hyve yhteiskunnallisessa keskustelussa.

POLIITIKKOJA MOITITAAN usein siitä, että he sekoittavat isot ja pienet asiat keskenään. Nyt vaara oli ilmeinen myös valtiovarainministeriön tapauksessa.

Puheenvuoro sisälsi paljon tutkittua asiaa. Mutta mukaan mahtui myös unelmahöttöä ja näkökulmien liiallista yksinkertaistamista.

”Sosiaaliturvalla on muitakin tavoitteita kuin työllisyysvaikutukset ja kannustinnäkökulma.”

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ei supistu pelkiksi kysymyksiksi valtionvelan korkomenoista ja työeläkejärjestelmän sisäisestä tuotosta. Sosiaaliturvalla on muitakin tavoitteita kuin työllisyysvaikutukset ja kannustinnäkökulma. Eikä EU:n talouspolitiikan koordinaation vahvistamisen ja unionin velkakestävyyden pohdintaa voi sivuuttaa kahden sivun mittaisella, tyystin vailla kontekstia olevalla tekstillä.

MITÄ NOSTAISIN itse esiin, jos saisin tehdä sen keltaisella huomiovärillä?

Ajattelisin, että ministeriön digitaalisuuden hyödyntämisen yhteydessä esiin nostama poikkihallinnollinen yhteistyö olisi tarpeen myös monissa muissa asioissa.

Valtiovarainministeriön puheenvuoron ei olisi pakko olla ristiriidassa aiemmin syksyllä julkaistun ministeriöiden yhteisen tulevaisuuskatsauksen näkökulmien kanssa.

Ja talouspolitiikan isoja kokonaisuuksia voisi pohtia myös muiden politiikkalohkojen tavoitteiden näkökulmista.

Tämä nostaisi esiin sen, miksi priorisointi on vaikeaa. Ja miksi siihen pitäisi kyetä tästä huolimatta.

ASTUIKO MINISTERIÖ sitten puheenvuorossaan poliitikkojen tontille? Ehkä astui, ehkä ei.

Puheenvuoro sisälsi paljon arvovalintoja ja vain vähän vaihtoehtoja. Vastuulliset puolueet nostavat esiin jälkimmäisiä siinäkin tapauksessa, että ne kannattavat julkisen talouden tasapainottamista ja kansallisen menokehyksen kunnianpalautusta.

On tärkeää, että puolueet tarkastelisivat myös unionipolitiikkaan liittyviä valintoja yhdessä kotimaisten painotusten kanssa, sillä unionin tuleva kehitys vaikuttaa paljon päätöksenteon reunaehtoihin Suomessa.

Asia on ehdottomasti niin myös julkisen talouden tasapainottamisessa ja muussa talouspolitiikassa.

Kommentit

Vastaa


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kirjoittaja

Suvi-Anne Siimes

Toimitusjohtaja

Alun perin julkaistu:

Demokraatti