Siirry sisältöön

Yhtiökohtainen hoitokustannusosa käyttöön vuoden 2023 alussa

Yksityisalojen työeläkemaksuun sisältyy yhtenä osana hoitokustannusosa, jolla katetaan työeläkevakuuttajien toiminnasta aiheutuvat kustannukset eli liikekulut. Tähän saakka hoitokustannusosa on ollut kaikille työeläkeyhtiöille samansuuruinen, mutta vuoden 2023 alusta lähtien hoitokustannusosa määritellään yhtiökohtaisesti. Tämä tuo eroja työeläkeyhtiöiden välisiin työeläkemaksuihin.

Työeläkemaksun hoitokustannusosalla katetaan työeläkeyhtiön toiminnasta aiheutuvat kulut – pois lukien sijoitustoiminnasta aiheutuvat kulut, jotka katetaan sijoitustoiminnan tuotoilla.

Työeläkeyhtiölle aiheutuu kuluja esimeriksi tietojärjestelmien ylläpidosta, työeläkemaksujen keräämisestä, eläkehakemusten käsittelystä ja päätöksenteosta sekä työeläkkeiden myöntämisestä ja maksamisesta.

Hoitokustannusosa on aiemmin määritelty kaikille työeläkeyhtiöille samansuuruiseksi siten, että sen määrä riittää kattamaan jokaisen työeläkeyhtiön liikekulut. Käytännössä yksittäisen yhtiön liikekulut ovat tällöin voineet jäädä pienemmiksi kuin mitä hoitokustannusosan kautta on kerätty maksuina, jolloin on syntynyt niin kutsuttua hoitokustannusylijäämää. Tätä ylijäämää yhtiöt ovat voineet jakaa takaisin asiakasyrityksilleen asiakashyvitysten muodossa. Jos taas hoitokustannusosa on ollut liian pieni suhteessa liikekuluihin, alijäämä on katettu työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääomasta.

Vuodesta 2023 alkaen hoitokustannusosa määritellään yhtiökohtaisesti. Kukin työeläkeyhtiö siis mitoittaa hoitokustannusosan jo ennalta vastaamaan mahdollisimman hyvin yhtiön todellisia liikekuluja. Hoitokustannusosa tulee laatia turvaavuusperiaatteen mukaisesti siten, että työntekijöiden työeläketurvan hoidosta ja eläkkeensaajien palveluista syntyvät kustannukset tulevat katettua. Mahdolliset yli- tai alijäämät huomioidaan seuraavan vuoden hoitokustannusosassa.

Yhtiökohtaisen hoitokustannusosan vaikutuksia

Kun hoitokustannusosa määritellään jatkossa yhtiökohtaisesti, vaikuttaa se siihen minkä suuruista työeläkemaksua yhtiö kokonaisuudessaan perii. Näin ollen yksityisalojen työeläkemaksu tulee jatkossa olemaan erisuuruinen eri yhtiöiden välillä.

Yhtiökohtaiseen hoitokustannusosaan siirtyminen vaikuttaa myös asiakashyvitysten määräytymiseen. Kun yhtiöille ei enää muodostu hoitokustannusylijäämää vastaavasti kuin ennen, pienenee maksettavien asiakashyvitysten määrä.

Asiakashyvitykset muodostuvat jatkossa yksinomaan työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääomaan sisältyvistä varoista. Muutos koskee ensimmäisen kerran vuonna 2024 maksettavia asiakashyvityksiä, jotka perustuvat vuoteen 2023.

Yhtiökohtaisen hoitokustannusosan käyttöönotto ei vaikuta työntekijöiden eläkkeiden määräytymiseen.

Tarkemmat tiedot yhtiökohtaisista hoitokustannusosista ja työeläkemaksuista löytyvät työeläkeyhtiöiden verkkosivuilta: