Siirry sisältöön

Työkyvyn tukeminen on työterveyshuollon ydintehtävä

Työkyky- ja kuntoutusasiain neuvottelukuntamme puheenjohtaja Jan Schugk ja jäsen Hanna Elonheimo kirjoittivat tällä viikolla Helsingin Sanomien mielipidepalstalla työterveyshuollon roolista osana työkyvyn tukemista. Schugk ja Elonheimo nostavat esiin muun muassa työterveyshuollon laatimat työkyky- ja kuntoutusarviot, jotka ovat oleellisen tärkeitä terveysperusteisen sosiaaliturvan, kuten työeläkejärjestelmän etuuksien oikea-aikaisen ja sujuvan toimeenpanon kannalta. Schugkin ja Elonheimon kirjoitus on luettavissa alla kokonaisuudessaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä on keskusteltu paljon työterveyshuollosta ja etenkin siihen sisältyvästä sairaanhoidosta. Keskustelussa on korostunut työterveyshuollon sairaanhoidon eriarvoistava vaikutus. Työterveyshuollon sairaanhoitoon pääsee nopeasti siinä missä perusterveydenhuoltoon saa monin paikoin jonottaa viikkoja. Tämä ei ole oikein eikä tarkoituksenmukaista.

JULKISESTA keskustelusta saa helposti kuvan, että työikäisten sairaanhoidon toteuttaminen on työterveyshuollon päätehtävä. Näin ei kuitenkaan ole. Työterveyshuollon ydintehtävä on työpaikkojen terveellisyyden ja turvallisuuden takaaminen, työkykyriskien hallinta sekä työhön paluun tukeminen. Lakisääteinen työterveyshuolto on luonteeltaan ennalta ehkäisevää ja työkykyä pitkäjänteisesti ylläpitävää toimintaa. Tähän työhön tarvitaan kiinteät yhteydet työpaikkoihin, perusteellista työolosuhteiden tuntemista sekä monipuolista työlääketieteen osaamista.

SAIRASTUMINEN ei katso ikää. Myös työikäisillä esiintyy äkillisiä sekä pitkäaikaisia sairauksia, jotka voivat vaikuttaa työkykyyn työuran eri vaiheissa. Työterveyshuollon tehtävä on koordinoida asiakkaidensa hoito- ja kuntoutuspolkuja tavoitteena työelämään paluu ja työelämässä pysyminen työntekijän omien voimavarojen mukaisesti. Tätä työterveyshuollon ydinosaamista tarvitaan yhä enemmän, kun tavoitteena on työurien pidentäminen sekä työelämään osallistumisen mahdollistuminen yhä suuremmalle joukolle osatyökykyisiä työikäisiä.

Työpaikkojen ja työolosuhteiden tuntemukseen perustuvat työkyky- sekä kuntoutusarviot ovat oleellisen tärkeitä terveysperusteisen sosiaaliturvan, kuten työeläkejärjestelmän etuuksien oikea-aikaisen ja sujuvan toimeenpanon kannalta.

Työterveyshuoltoon sisältyvä työterveyspainotteinen sairaanhoito tukee työterveyshuollon lakisääteistä tehtävää antamalla mahdollisuuden tutustua työpaikan ihmisiin sekä niihin kuormitustekijöihin ja sairauksiin, jotka heidän työkykyynsä vaikuttavat. Vastaanottokäynneillä rakennetaan myös se luottamus, jota isojen haasteiden, kuten juuri työkyvyttömyyden ja sen uhkan mahdollisimman avoin käsittely vaatii.

SUOMALAINEN ennaltaehkäisyä painottava työterveyshuolto on kansainvälinen edelläkävijä muun muassa työterveysneuvottelujen kehittäjänä, eikä millään muulla terveydenhuollon sektorilla ole aikaa ja mahdollisuutta rakentaa samanlaista yhteistyötä työpaikkojen kanssa kuin työterveyshuollolla. Tämän vuoksi toimivan työterveyshuollon – sekä lakisääteisen toiminnan että työnantajan vapaaehtoisesti tarjoamien harkinnanvaraisten sairaanhoidon palveluiden – kehittäminen osana uusiutuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa on tärkeää jatkossakin.

Jan Schugk, puheenjohtaja
Hanna Elonheimo, jäsen
Telan työkyky- ja kuntoutusasiain neuvottelukunta