Siirry sisältöön

Yhteistyöllä takaisin työhön – miten tukea syöpään sairastuneen potilaan työkykyä?

Järjestämme yhdessä Kelan kanssa maaliskuussa lääkäreille suunnatun webinaarin, jossa esitellään keinoja syöpään sairastuneiden potilaiden työhön paluun tukemiseksi.

Syöpään sairastuu vuosittain keskimäärin 11 000 työikäistä. Vuonna 2021 syöpädiagnoosit aiheuttivat miljoona sairauspäivärahapäivää. Vaikka yhä useampi sairastuu syöpään, entistä useampi paranee.

Syöpään sairastuminen voi vaikuttaa potilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn monin eri tavoin. Kelan kanssa järjestämässämme webinaarissa 15.3. 2023 klo 8.30–12.00 pohditaan, miten lääkärit voivat tukea syöpään sairastuneen potilaan paluuta työelämään.

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyö on työhönpaluun tukemisessa tärkeää. Entä mikä on Kelan ja työeläkevakuuttajien rooli? Webinaarissa keskustellaan muun muassa siitä, milloin on sopiva aika työhön paluulle lääkärin näkökulmasta ja miten Kela ja työeläkevakuuttajat voivat tukea työhön paluuta, kun se on oikea-aikaista.

Tilaisuudessa on puhujina Kelan ja työeläkevakuuttajien ylilääkäreitä, asiantuntijalääkäreitä, syöpätautien erikoislääkäri sekä kokemusasiantuntija. He kertovat esimerkiksi osasairauspäivärahan, työterveyshuollon järjestämän työkokeilun sekä Kelan ja työeläkevakuuttajien järjestämän ammatillisen kuntoutuksen tarjoamista mahdollisuuksista ja käsittelevät hoito- ja kuntoutusprosessien kehittämistä onnistuneiden tapausesimerkkien avulla.

Maksuton webinaari on suunnattu yleis-, työterveys- ja erikoissairaanhoidon lääkäreille sekä erikoistuville lääkäreille. Tapahtumaa on haettu erikoistumiskoulutuksen teoriakoulutukseksi seuraaville erikoisaloille: työterveyshuolto, yleislääketiede, syöpätaudit. Tarkat tiedot hyväksytyistä tuntimääristä julkaistaan tapahtuman ilmoittautumissivuilla heti, kun ne ovat tiedossa.