Siirry sisältöön

Työeläkevakuuttajien sijoitusjakauma ja tuotot vuoden 2022 lopussa – tilinpäätöstiedot julkaistu

Kuusi suurinta työeläkesijoittajaa ovat julkaisseet tilinpäätöstietonsa vuodelta 2022. Toimintaympäristö sijoitusmarkkinoilla oli päättyneenä vuonna hyvin haastava johtuen muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, inflaation kiihtymisestä sekä yleisestä korkotason noususta. Työeläkevakuuttajien sijoituksilleen saamat tuotot vuonna 2022 jäivät näin ollen negatiivisiksi. Tuotot vaihtelivat -3,7 prosentista -7,0 prosenttiin.

Sijoituslajeittain tarkasteltuna kiinteistösijoitukset sekä osalla toimijoista myös luokka muut sijoitukset tarjosivat positiivisia tuottolukuja. Korko- ja osakesijoitukset puolestaan kokonaisuutena jäivät tappiollisiksi, joskin esimerkiksi osakesijoituksista pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet tuottivat osalla toimijoista myös positiivisesti.

Olemme koonneet sivuillemme neljän työeläkeyhtiön (Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas) sekä kahden julkisalojen työeläkesijoittajan (Keva ja Valtion Eläkerahasto) sijoitusjakauma- ja tuottotiedot. Samalta sivulta löytyvät myös kootusti linkit työeläkevakuuttajien julkaisemiin osavuosiraportteihin, joista on luettavissa tarkemmat tiedot kunkin toimijan osalta.

Sijoitusjakauma- ja tuottotiedot vuodesta 2005 alkaen löytyvät myös tilastotietokannastamme taulukoista nro 1-3 (Perusjakauma, Riskijakauma ja Sijoitusten tuotot).

Duraation ja avoimen valuuttaposition luvut tilastotietokannassa

Työeläkevakuuttajien joukkovelkakirjalainojen duraatiot sekä tiedot avoimesta valuuttapositiosta löytyvät myös tilastotietokannastamme. Duraatiotietoja pääsee tarkastelemaan taulukosta nro 4 (Joukkovelkakirjalainojen duraatiot) ja avoimen valuuttaposition lukuja puolestaan taulukosta nro 5 (Avoimet valuuttapositiot).

Tilastotietokannasta löytyvät myös aikaisempien vuosien tiedot: duraatiot alkaen vuodesta 2011 ja avoimen valuuttaposition luvut alkaen vuodesta 2017.

Tarkemmat tiedot työeläkevarojen määrästä vuoden 2022 lopun tilanteessa tulemme julkaisemaan maaliskuun puolivälissä.