Siirry sisältöön

Nimitys Telassa: Tiina Satti lakiasiainpäälliköksi

Farmaseutti ja oikeustieteen kandidaatti Tiina Satti (48) on nimitetty Työeläkevakuuttajat Telan lakiasiainpäälliköksi. Satti aloittaa tehtävässään 17.4.2023.

Satti työskentelee tällä hetkellä lakimiehenä sosiaali- ja terveysministeriön Turvallisuus ja terveys -osastolla vastaten säädösvalmistelusta lääkelainsäädäntöön liittyvissä asiakokonaisuuksissa.

Aiemmin Satti on työskennellyt lakimiehenä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa ja Lääketeollisuus ry:ssä sekä toiminut lakimiesesittelijänä Potilasvahinkolautakunnassa.

Satin tehtäviin Telan lakiasiainpäällikkönä kuuluvat työeläkealan kansalliseen ja EU-oikeudelliseen asemaan liittyvät asiat. Satti vastaa työeläkealaan liittyvään lainsäädäntöön ja sen valmisteluun vaikuttamisesta sekä Telan niitä koskevien kantojen valmistelusta ja näihin kokonaisuuksiin liittyvästä sidosryhmätyöstä.

Lakiasiainpäällikön tehtävä sijoittuu osaksi toimitusjohtajan esikuntaa ja Satti raportoi työstään suoraan Telan toimitusjohtajalle.

– Tiinalla on monipuolinen kokemus lainsäädännön valmistelusta ja tarkasti säännellyn toimialan kansallisesta edunvalvonnasta sekä hyvä kyky hahmottaa ja luotsata isoja kokonaisuuksia. Olen iloinen, että hän ottaa nyt uuden ura-askeleen kaikkien suomalaisten kannalta tärkeän ansioeläkejärjestelmän parissa täällä Telassa, sanoo toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

– Olen työskennellyt pitkään lääkkeisiin liittyvien kysymysten parissa, tehden viimeksi säädösvalmistelua sosiaali- ja terveysministeriössä. Työtehtäväni ovat olleet mielenkiintoisia ja opettaneet minulle paljon. Nyt kuitenkin tuntuu olevan oikea hetki ottaa vastaan uudet haasteet Telassa. Odotankin innolla uutta työtäni ja erityisesti uusien työtovereiden tapaamista, Tiina Satti toteaa.

Lisätietoja: