Siirry sisältöön

Työeläkevarat kasvoivat kolme miljardia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Suomalaisten työeläkevarat kasvoivat kolme miljardia vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Varoja oli maaliskuun päättyessä 241 miljardia euroa. Varojen kasvu tuli lähes täysin osakesijoituksista.

Vuosi 2023 alkoi rahoitusmarkkinoilla epävarmoissa tunnelmissa, mutta myönteisiäkin merkkejä ja kehitystä oli nähtävissä. Työeläkevarojen lasku vuoden 2022 aikana oli jo taittunut vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes toi varoihin jälleen muutaman miljardin kasvun.

– Osakemarkkinat tarjosivat työeläkevaroille vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuottoa pankkisektorin horjunnasta huolimatta. Alkuvuoden aikana markkinatunnelmaa kohensivat energian hinnan lasku ja Kiinan talouden palautuminen pitkään jatkuneiden rajoitusten jälkeen, kuvaa Telan analyytikko Kimmo Koivurinne.

Työeläkevarojen nimellistuotto vuosineljännekseltä oli 1,7 prosenttia. Reaalituotto, joka ottaa huomioon inflaation kokonaistuottoa vähentävänä tekijänä, oli -0,4 prosenttia. Osakesijoitusten tuotot olivat vuosineljänneksen aikana reaalisesti 0,4 prosenttia muiden omaisuuslajien reaalituottojen jäädessä miinukselle. Varojen omaisuuslajikohtaisessa tai maantieteellisessä jakautumisessa oli muutosta hyvin vähän. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tuoreista tilastoista. Koivurinne analysoi rahoitusmarkkinoiden tapahtumia blogikirjoituksessa.

Varojen merkitys eläkkeiden rahoituksessa kasvaa

Työeläkevaroja käytetään suunnitellusti maksussa olevien työeläkkeiden kattamiseen. Varojen ja sijoitustoiminnan merkitys eläkkeiden rahoituksessa on kasvamaan päin. Nyt noin viidesosa yksityisalojen eläkkeistä rahoitetaan varoista ja niiden tuotoista. Osuus on kasvanut ja kasvaa edelleen tulevina vuosikymmeninä.

Taustalla on väestön ikääntyminen.

– Työeläkkeiden rahoitus nojaa eläkerahastojen ohella ennen kaikkea työssäkäyvän väestön määrään ja työllisyyteen. Alhainen syntyvyys on eläkejärjestelmälle ja koko hyvinvointivaltiolle haaste. Mikäli syntyvyys jatkuu edelleen hyvin matalana, tilannetta voi paikata työperäinen maahanmuutto. Siinä nähdään juuri nyt todella hyvää kehitystä, jota on syytä tukea, sillä työvoiman saatavuus on ensiarvoisen tärkeää yritysten ja palveluiden tehokkaan toiminnan kannalta, sanoo Koivurinne.

Telan seuraava sijoitusanalyysi vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen tilanteesta julkaistaan elo-syyskuun vaihteessa.

Sijoitusomaisuuden jakautuminen eri sijoituslajeihin.
Alueelliset sijoitusosuudet.

Interaktiivinen infografiikka kertoo sijoituslajien osuuksien kehityksestä pitemmällä aikavälillä.

**

Eläkevarojen määrää koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva. Telan tilastoimat työeläkevarat eivät sisällä työeläkevakuuttajien taseeseen kirjattuja muita saamisia ja velkoja sekä aineellisia hyödykkeitä. Telan tilastoimat eläkevarat tarkoittavat sijoitettavissa olevia varoja. Tarkemmat tiedot sijoitusvarojen määrästä ja kohdentumisesta löytyvät kokonaisuudessaan Telan verkkosivulta Eläkevarojen määrä. Tilastoja voi tutkia myös tilastotietokannasta.