Siirry sisältöön

Eläke kerran kuussa, vaikka ei aina ensimmäinen päivä

Joitain kertoja vuodessa kuukauden ensimmäinen pankkipäivä osuu viikonlopulle tai arkipyhälle. Seuraavan kerran niin käy heinäkuussa, kun 1.7. on lauantai. Se tarkoittaa, että tietyt työeläkkeet tulevat tilille maanantaina 3.7. Miksi on näin? Eikö maksuja voisi aikaistaa päivällä?

Suurin osa suomalaisista eläkkeensaajista saa työeläkettä. Heidän vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeensä on joko kokonaan työeläkejärjestelmästä maksettavaa eläkettä tai niin, että työeläkkeen lisäksi maksetaan kansaneläkettä. Yli 90 prosenttia tästä pian 1,6 miljoonan suomalaisen joukosta saa työeläkettä. Työeläkettä ovat myös muun muassa osittain varhennettu vanhuuseläke ja perhe-eläkkeet. Maksupäivä on vahvasti lain määrittämä.

Varman eläkepalvelujohtaja Tarja Syvälä.
– Työntekijän eläkelain mukaan eläke tulee maksaa kuukaisittain, kertoo Varman eläkepalvelujohtaja Tarja Syvälä.

– Työntekijän eläkelaissa sanotaan, että eläke tulee maksaa kuukausittain. Jos eläke maksettaisiin edellisen kuukauden puolella, lainkohta ei täyttyisi. Jonain kuukautena eläkettä maksettaisiin kaksi kertaa ja sitten tulisi kuukausi, että eläkettä ei maksettaisi ollenkaan. Maksuun tulisi silloin yli kuukauden tauko, aloittaa Tarja Syvälä, Varman eläkepalvelujohtaja.

Eläkkeensaaja voisi myös joutua joissain tilanteissa maksamaan lisäveroja, jos eläkettä olisikin maksettu edellisen kuukauden puolella. Näin kävisi, jos eläkettä olisi maksettu vuodessa 13 kertaa 12 sijasta, eikä eläkeläinen olisi huomannut korjata veroprosenttiaan suuremmaksi.

Ennen kaikkea kyse on eläkeoikeudesta, joka koskee aina kalenterikuukautta. Jos eläkkeensaaja on elossa kuukauden 1. päivänä, hänellä on oikeus kyseisen kuukauden eläkkeeseen. Tästäkään syystä eläkkeenmaksua ei voida aikaistaa edellisen kuukauden puolelle.

Eläkettä ei saa maksaa ennakkoon

Työeläkeyhtiöiden maksamien työeläkkeiden maksupäivä on kuun ensimmäinen pankkipäivä. Näin ollen niiden kädet ovat sidottuja.

– Asia on yksiselitteinen: eläkettä ei saa maksaa ennakkoon. Heinäkuun eläkettä ei voi maksaa kesäkuussa, selittää Kevan eläkeyksikön johtaja Eija Korhonen. Keva maksaa eläkkeitä kuntien ja hyvinvointialueiden, valtion, Kelan, kirkon ja Suomen Pankin henkilöstölle.

Jos maksupäivä on hieman myöhemmin, joustovaraa on paremmin. Näin on kuntien ja valtion eläkkeissä. Kunnilla ja hyvinvointialueilla eläkkeet maksetaan kuukauden 3. päivä ja valtiolla 20. päivä.

Kevan eläkeyksikön johtaja Eija Korhonen.
– Heinäkuun eläkettä ei voi maksaa kesäkuussa, toteaa eläkeyksikön johtaja Eija Korhonen Kevasta.

– Keva maksaa eniten eläkkeitä kuukauden 3. päivä. Pystymme tarvittaessa siirtämään maksupäivää aiemmaksi – esimerkiksi nyt kesäkuussa 3. päivä osui lauantaille. Maksoimme siis eläkkeet perjantaina 2. kesäkuuta, Korhonen kertoo.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalla eläkkeet maksetaan kuukauden 2. pankkipäivänä, Merimieseläkekassassa kuukauden viimeisenä päivänä. Eläkesäätiöiden ja -kassojen maksupäivät vaihtelevat toimijoittain kuukauden ensimmäisestä päivästä viimeiseen, siten kuin säätiön tai kassan säännöissä on määritelty.

Vuosikymmenten takaiset päätökset näkyvät

Mistä sitten erilaiset maksupäivät juontavat juurensa? Miksi kaikkia eläkkeitä ei maksettaisi esimerkiksi 3. päivänä?

Kyse on vuosikymmeniä sitten, työeläkejärjestelmän alkuaikoina tehdyistä päätöksistä.

– Kaikilla suurilla yksityisen alan eläkeyhtiöillä eläkkeen maksupäivä on ollut kuukauden 1. pankkipäivä niin kauan kuin muistetaan. Ei ole tiedossa, ovatko yhtiöt sopineet sen yhdessä. Kaikilla yksityisten alojen yhtiöillä on sama päivä, kertoo Varman Syvälä.

– Kunnilla maksupäivä on ollut iät ja ajat kuukauden 3. päivä, ja valtiolla 20. päivä. Valtiolla ja kunnilla ajoitus liittynee siihen, miten rahat siirretään ja että ne on varmasti ehditty siirtää. On ehkä laskettu, että siirtoihin tarvitaan kaksi pankkipäivää. Maksuthan eivät ole liikkuneet nopeasti kovin kauan aikaa, uumoilee Kevan Korhonen.

– Valtiolla ja kunnilla on tehty aikoinaan aika onnekkaita päätöksiä eläkkeiden maksupäivistä. Valtiolla ei tule oikeastaan koskaan vastaan tilannetta, että eläkkeiden maksua jouduttaisiin odottamaan. Sitä voidaan aina aikaistaa. Kuntien eläkkeissä tammikuun 3. päivä osuus joskus sunnuntaille, joten silloin eläke maksetaan maanantaina.

Onko yksityisten alojen maksupäivän muuttamista joskus pohdittu?

– Ainakaan Varmassa ei ole. Kuukauden 1. pankkipäivällä on pitkä perinne. Sitä paitsi asiakkaille luvataan eläkepäätöksissä, että maksupäivä on juuri tuo. Päivän muuttaminen aiheuttaisi myös merkittäviä tietojärjestelmätöitä. Se voisi aiheuttaa sekaannustakin. Asiakkaat ovat tottuneet siihen, että kuukauden alku on eläkepalkkapäivä, Tarja Syvälä vastaa.

Teksti: Riitta Gullman

Monta lakia määrittää eläkkeiden maksua

Eläkkeiden maksua säädellään tarkkaan monen lain kautta. Näitä ovat työntekijän eläkelaki ja julkisten alojen eläkelaki.

 • Työeläkkeiden maksamisesta säädetään työntekijän eläkelain 112 §:ssä. Lain mukaan eläke maksetaan kuukausittain siten, että eläke on eläkepäätöksessä ilmoitettuna eräpäivänä nostettavissa eläkkeensaajan tililtä Suomessa toimivassa rahalaitoksessa. Eläke voidaan maksaa myös eläkkeensaajan ulkomailla olevalle tilille.
 • Julkisten alojen eläkkeiden maksamisesta säädetään julkisten alojen eläkelain 123 §:ssä. Sen mukaan ”eläke maksetaan kuukausittain Kevan päättämänä aikana eläkkeensaajan ilmoittaman Suomessa toimivan rahalaitoksen välityksellä. Eläke voidaan maksaa myös eläkkeensaajan ulkomailla olevalle tilille.”
 • Myös muissa eläkelaeissa on säädetty maksupäivästä.

Työeläkeyhtiöiden toimintaa eläkkeen maksun yhteydessä ohjaa myös velkakirjalain pykälä, jossa puhutaan maksujen ajoittamisesta. (*)

 • Velkakirjalain 5 § 2 momentissa todetaan: ”Jos eräpäivä tai maksuajan viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä taikka joulu- tai juhannusaatto, maksu saadaan suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen…”.

Kansaneläke on oma lukunsa. Kela maksaa niitä aina kuukauden 7. päivänä. Jos pankit ovat kiinni maksupäivänä, eläke maksetaan edeltävänä aukiolopäivänä.

(*) Tekstistä poistettu viittaus ennakkoperintälain pykälään 27.6.2023; kyseinen pykälä on eri muodossa voimassaolevassa lainsäädännössä eikä vastaa enää sisällöllisesti samaa asiaa.

Eläkkeiden maksupäivät 2023 (2. vuosipuolisko)

Yksityisten alojen työeläkeyhtiöt

 • 3. heinäkuuta
 • 1. elokuuta
 • 1. syyskuuta
 • 2. lokakuuta
 • 1. marraskuuta
 • 1. joulukuuta

Kunnat ja hyvinvointialueet

 • 3. heinäkuuta
 • 3. elokuuta
 • 1. syyskuuta
 • 3. lokakuuta
 • 3. marraskuuta
 • 1. joulukuuta

Kirkon, Kelan ja Suomen Pankin henkilöstö

 • 3. heinäkuuta
 • 1. elokuuta
 • 1. syyskuuta
 • 2. lokakuuta
 • 1. marraskuuta
 • 1. joulukuuta

Valtio

 • 20. heinäkuuta
 • 18. elokuuta
 • 20. syyskuuta
 • 20. lokakuuta
 • 20. marraskuuta
 • 20. joulukuuta

Lähteet: Keva, Varma