Siirry sisältöön

Työeläkerahan kiertokulku -kuvat päivitetty vuoden 2022 tiedoilla

Olemme päivittäneet verkkosivuiltamme löytyvät työeläkerahan kiertokulkua hahmottavat kuvat vastaamaan vuoden 2022 tietoja. Luvut perustuvat työeläkevakuuttajien vahvistettuihin tilinpäätöstietoihin. Kuvissa on eritelty kerättävät maksut, maksetut työeläkkeet sekä rahastojen muutos euromääräisillä luvuilla.

Työeläkerahan kiertokulku vuonna 2022.

Koko työeläkealan maksutulo vuonna 2022 oli 30,4 miljardia euroa. Kokonaissummasta valtaosa eli 26,7 miljardia euroa käytettiin suoraan viime vuoden aikana maksettuihin työeläkkeisiin. Työeläkevakuuttajien toimintakuluihin käytettiin yhteensä 0,5 miljardia euroa. Lisäksi yksityisaloilla kerätyistä maksuista 3,2 miljardia euroa siirrettiin rahastoihin tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä varten. Julkisilla aloilla maksuja ei enää rahastoida.

Maksettujen työeläkkeiden yhteismäärä vuonna 2022 oli 31,4 miljardia euroa. Näiden kattamiseen käytettiin rahastoista yhteensä 4,7 miljardia euroa. Loppuosa rahoitettiin samana vuonna perityistä työeläkemaksuista.

Sijoitustuotot viime vuodelta jäivät tappiollisiksi, yhteensä -14,8 miljardin euron verran. Eläkerahastojen arvo vuoden 2022 lopussa oli 238 miljardia euroa.

Työeläkerahan kiertokulun jakautuminen yksityisen ja julkisen sektorin kesken on kerrottu tarkemmin Työeläkerahan kiertokulku -sivullamme.