Siirry sisältöön

Telan edustaja eurooppalaisen edunvalvontajärjestö AEIP:n puheenjohtajaksi

Eläke- ja sosiaaliturva-asioiden eurooppalaisen edunvalvontajärjestö AEIP:n puheenjohtajaksi on valittu Telan edustajana Työeläkeyhtiö Elon yhteiskuntasuhdejohtaja Katja Veirto. Valinta tehtiin eilen AEIP:n yleiskokouksessa. Veirron toimikausi puheenjohtajana kestää kaksi vuotta, kesään 2025 saakka.

European Assosiciation of Paritarian Institutions eli AEIP toimii EU-tason edunvalvojana edustaen eläke- ja muuta sosiaaliturvaa hoitavia laitoksia, jotka ovat työntekijöiden ja työnantajien yhdessä perustamia sekä hallinnoimia. AEIP toimii Brysselissä ja tekee läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin, Euroopan komission sekä EU:n talous- ja sosiaalikomitean kanssa.

Katja Veirto.
– EU-tason vuoropuhelu on Telalle tärkeää, toteaa AEIP:n uusi puheenjohtaja, Työeläkeyhtiö Elon Katja Veirto.

Veirto kokee tulevan kaksivuotiskautensa mielenkiintoiseksi siihen ajoittuvien teemojen vuoksi.

– Telan puheenjohtajuus osuu merkittävään aikaan EU:ssa. Sen painopisteet muun muassa vihreässä siirtymässä ja digitalisaatiossa näkyvät jo työeläkevakuuttajien arjessa, Veirto toteaa.

– EU-tason vuoropuhelu ja kannanmuodostus EU-sääntelyn osa-alueilla alan toimijoiden kanssa on Telalle tärkeää, samoin yhteistyö eri maiden työmarkkinaosapuolten vahvasti hallinnoimien eläkejärjestelmien ja niiden toimijoiden kanssa. Tulossa on myös EU-vaalit alle vuoden päästä, Veirto jatkaa.

Tela on ollut AEIP:n jäsen vuodesta 2001 alkaen. Toinen edustaja AEIP:n hallituksessa on Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

AEIP:llä tärkeä rooli Telan toiminnassa

Telan mukanaolo AEIP:ssä on osa järjestön edunvalvontatyötä. Vaikka suuri osa työeläkealaa koskevista asioista päätetään kansallisesti Suomen omassa lainsäädännössä, nivoutuvat esimerkiksi monet työeläkesijoittamiseen liittyvät asiat myös eurooppalaiseen lainsäädäntöön. EU:ssa on myös yhteiset säännöt sosiaaliturvaeläkkeiden yhteensovittamiselle liikkuvuuden osalta.

Lisäksi kansalliset eläkejärjestelmät ovat arvioitavana ja rajatusti myös kehittämisen kohteena niin EU:n sosiaalisessa ulottuvuudessa kuin työllisyys- ja talouspolitiikan koordinaatiossa. Telan niihin liittyvä edunvalvonta tapahtuu siksi osin myös EU:ssa, ja tätä tehdään muun muassa AEIP:n jäsenyyden kautta.

Vuonna 1996 perustetulla AEIP:llä on tällä hetkellä 15 jäsentä 11 Euroopan maasta. Järjestön puheenjohtajuus kiertää jäsenten välillä. Telan edustaja on toiminut AEIP:n puheenjohtajana kerran aikaisemmin 2000-luvulla.

Lisätietoja:

Elon yhteiskuntasuhdejohtaja Katja Veirto, puh 050 386 3355, etunimi.sukunimi@elo.fi

Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, puh 0400 414 303, etunimi.sukunimi@tela.fi