Siirry sisältöön

Yritystietojen yleisöjulkisuuden lisääminen

Annoimme lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle koskien arviomuistiota, jossa tarkastellaan yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämisen edellyttämiä lainsäädännön muutostarpeita. Arviomuistio perustuu ministeriön teettämään tutkimukseen koskien yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämisestä harmaan talouden torjunnan keinona.

Pidämme hyvänä, että työ- ja elinkeinoministeriö on ottanut yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämisen lähtökohdaksi tutkimukseen perustuvan lähestymistavan. Kannatamme ministeriön näkemystä, että yleisöjulkiseksi olisi tarkoitus saattaa vain selkeimmät ja riidattomimmat tiedot kustannustehokkaalla tavalla.

Työeläkevakuutustietojen osalta arviomuistiossa on esitetty, että yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) yleisöjulkisena tietona olisi katsottavana vain tieto TyEL-vakuutuksen voimassaolosta. Tämä on mielestämme työeläkevakuutustiedoista yksiselitteinen ja helposti todennettava tieto, joka indikoi työnantajan pyrkimyksestä hoitaa työeläkevakuuttamisvelvoitteensa.

Pidämme hyvänä, että arviomuistiossa ei esitetä julkaistavaksi tietoja työeläkevakuutuksen maksujen hoitamisesta tai hoitamatta jättämisestä, siitä, miten työnantaja on järjestänyt työntekijöidensä eläketurvan, eikä siitä, minkä työeläkevakuuttajan asiakas työnantaja on. Katsomme näiden kaikkien tietojen olevan salassa pidettäviä.