Siirry sisältöön

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus säilyi likimain ennallaan

Sijoitusmarkkinoilla on kuluvana vuonna ollut vakaammat tunnelmat edellisvuoteen verrattuna, ja työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan tulos on pysynyt positiivisena. Myös yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuuden heikentyminen on pysähtynyt; alan keskimääräinen vakavaraisuusaste jopa nousi aavistuksen toisen vuosineljänneksen aikana ollen kesäkuun lopussa 126,9 prosenttia. Verrattuna edelliseen tarkasteluhetkeen eli maaliskuun 2023 lopun tilanteeseen, vakavaraisuus vahvistui 0,1 prosenttiyksiköllä.

Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 126,5 prosenttia, eläkesäätiöiden ja -kassojen puolestaan 141,4 prosenttia. Vakavaraisuusaste kuvaa eläkevarojen suhdetta vastuuvelkaan. Luvut käyvät ilmi Finanssivalvonnan tänään julkaisemista tiedoista koskien finanssialan vakavaraisuutta.

– Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus on pysynyt vahvana viime vuoden haasteista huolimatta. Lisäksi Finanssivalvonta arvioi toimijoiden stressikestävyyden osakeshokkeja vastaan olevan edelleen kohtuullisella tasolla, kertoo matemaatikkomme Hanna Mäkinen.

Siinä missä vakavaraisuusasteessa nähtiin käänne positiiviseen suuntaan, kääntyi vakavaraisuusasema puolestaan laskuun. Vakavaraisuusasema kuvaa työeläkevakuuttajien keskimääräistä pääoman suhdetta sijoitusten riskillisyyden perusteella määräytyvään vakavaraisuusrajaan.

– Vakavaraisuusasema pysytteli pitkään 1,7:ssä, mutta oli nyt tuoreimpien lukujen mukaan laskenut hieman 1,6:een. Laskun taustalla oli toimijoiden kasvanut riskinotto, Mäkinen toteaa.

– Pienestä notkahduksesta huolimatta työeläkevakuuttajien vakavaraisuus on silti noin puolitoistakertainen lain vaatimukseen nähden, Mäkinen jatkaa.

Vakavaraisuussääntely koskee vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkeyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä. Siksi Finanssivalvonnan raportissa ovat vain edellä mainitut toimijat mukana. Olemme päivittäneet myös omilta sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot tuoreiden lukujen mukaisiksi.