Siirry sisältöön

Yksityisalojen työeläkemaksut vuodelle 2024 vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään vahvistanut yksityisalojen työeläkemaksun vuodelle 2024. Yksityisaloilla perittävä maksu on ensi vuonna kokonaisuudessaan keskimäärin 24,81 prosenttia palkasta. Työntekijän maksuosuus säilyy kuluvan vuoden tasossa. Työeläkemaksun perusteet vahvistettiin työeläkeyhtiöiden hakemuksen mukaisesti.

Työntekijän työeläkemaksu on siis ensi vuonnakin alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä työntekijöillä 7,15 prosenttia. 53–62-vuotiaiden maksuosuus on 8,65 prosenttia johtuen korotetusta eläkekarttumasta, jota ikäryhmän työntekijät saavat vuoden 2025 loppuun saakka.

Työnantajan työeläkemaksu ensi vuonna on keskimäärin 17,34 prosenttia. Lukuun sisältyy vuonna 2020 annetun työnantajan tilapäisen maksualennuksen kolmas takaisinmaksuerä, jonka suuruus on 0,41 prosenttia. Maksualennuksen takaisinmaksuerä on ensi vuonna 0,03 prosenttiyksikköä alempi kuin kuluvana vuonna, mikä laskee työnantajan keskimääräistä työeläkemaksua ensi vuodelle saman 0,03 prosenttiyksikköä. Vuonna 2020 annetulla maksualennuksella helpotettiin yritysten tilannetta koronakriisin akuuteimmassa vaiheessa.

Ministeriö vahvisti samalla myös yrittäjän eläkelain mukaisen työeläkemaksun sekä maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen perusprosentin vuodelle 2024. Maksut pysyvät samoina kuin kuluvana vuonna. Alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä yrittäjillä maksu on siten 24,10 prosenttia vahvistetusta työtulosta ja 53–62-vuotiailla yrittäjillä 25,60 prosenttia. Vastaavasti kuin työntekijöillä, myös 53–62-vuotiaat yrittäjät saavat korotettua eläkekarttumaa vuoden 2025 loppuun saakka.

MEL-vakuutusmaksu vuodelle 2024

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut myös merimieseläkelain mukaisen MEL-vakuutusmaksun ensi vuodelle. Työnantajavarustamon maksu perustuu Merimieseläkekassan tekemään vakuutustekniseen tutkimukseen, ja ministeriö vahvistaa maksun Merimieseläkekassan hakemuksen perusteella.

Työnantajan MEL-vakuutusmaksu vuodelle 2024 on 11,4 prosenttia. Maksu pysyy kuluvan vuoden tasolla.

Työntekijän MEL-vakuutusmaksu määräytyy samoin kuin yksityisalojen työntekijöiden työeläkemaksu.