Siirry sisältöön

Julkisalojen työeläkemaksut vuodelle 2024

Julkisalojen eli Kevan jäsenyhteisöjen, valtion sekä evankelis-luterilaisen kirkon työeläkemaksut vuodelle 2024 on pääosin vahvistettu. Kevan jäsenyhteisöjen maksusta päättävät Kevan valtuutetut, valtion työeläkemaksusta valtiovarainministeriö ja kirkon maksusta kirkolliskokous.

Kaikilta julkisalojen työntekijöiltä peritään samansuuruinen työeläkemaksu kuin yksityisalojen työntekijöiltäkin. Vuonna 2024 alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työeläkemaksu on 7,15 prosenttia. 53–62-vuotiailla työntekijöillä maksuosuus on 8,65 prosenttia.

Kevan jäsenyhteisöjen työeläkemaksu

Kevan jäsenyhteisöiltä perittävä palkkaperusteinen eläkemaksu on vuonna 2024 keskimäärin 24,40 prosenttia palkoista. Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu kaikilta jäsenyhteisöiltä perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta (23,60 % palkoista) sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta (keskimäärin 0,80 % palkoista).

Palkkaperusteiseen eläkemaksuun sisältyy myös työntekijän maksuosuus, jolloin työnantajan osuudeksi jää arviolta keskimäärin 16,84 prosenttia palkoista.

Kunnat ja hyvinvointialueet maksavat palkkaperusteisen eläkemaksun lisäksi tasausmaksua, jonka kokonaismääräksi Keva esittää 632 miljoonaa euroa vuodelle 2024. Valtiovarainministeriö vahvistaa tasausmaksun kokonaismäärän Kevan esityksestä.

Tasausmaksun kokonaismäärästä 48,7 prosenttia peritään kunnilta ja 51,3 prosenttia hyvinvointialueilta. Kuntien osuus tasausmaksusta jaetaan kuntien kesken niiden verorahoituksen (mukaan lukien valtionosuudet) suhteessa ja hyvinvointialueiden osuus jaetaan niiden valtionrahoituksen suhteessa.

Kevan jäsenyhteisöjä ovat kunta-alan työnantajat eli kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät sekä hyvinvointialueet. Lisäksi kunnalliset osakeyhtiöt, osuuskunnat, säätiöt ja yhdistykset voivat olla Kevan jäseniä tietyin edellytyksin.

Valtiotyönantajan työeläkemaksu

Keva on tehnyt valtiovarainministeriölle esityksen valtiotyönantajan eläkemaksuista vuodelle 2024. Ministeriö ei vielä ole vahvistanut maksuja, joten kerrotut tiedot ovat ennakollisia.

Kevan esityksen mukaan valtiotyönantajan palkkaperusteinen eläkemaksu olisi keskimäärin 24,81 prosenttia palkoista. Maksu muodostuu kaikilta valtiotyönantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta (24,01 % palkoista) sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta (keskimäärin 0,80 % palkoista).

Palkkaperusteiseen eläkemaksuun sisältyy myös työntekijän maksuosuus, jolloin työnantajan osuudeksi jää arviolta keskimäärin 17,11 prosenttia palkoista.

Evankelis-luterilaisen kirkon työeläkemaksu

Seurakunnilta perittävä palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2024 on 28,7 prosenttia palkoista. Kirkon keskusrahaston ja kirkollisen yhdistyksen palkkaperusteinen eläkemaksu on puolestaan 34,5 prosenttia.

Seurakunnilta peritään lisäksi kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu. Sen suuruus vuonna 2024 on 5,0 prosenttia.