Siirry sisältöön

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus heikentyi hieman alkusyksyn aikana

Vuoden kolmas neljännes jätti työeläkesijoituksille saatavat tuotot vaatimattomiksi. Myös yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus kääntyi loppukesän ja alkusyksyn aikana hienoiseen laskuun: alan keskimääräinen vakavaraisuusaste oli syyskuun 2023 lopussa 126,2 prosenttia. Verrattuna kesäkuun lopun tilanteeseen, vakavaraisuus laski 0,7 prosenttiyksikköä (vakavaraisuusaste 126,9 % kesäkuun lopussa).

Vakavaraisuusaste kuvaa työeläkevakuuttajien hallinnoimien eläkevarojen suhdetta niiden vastuuvelkaan. Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste syyskuun lopussa oli 125,9 prosenttia, eläkesäätiöiden ja -kassojen puolestaan 140,5 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Finanssivalvonnan perjantaina julkaisemista tiedoista koskien finanssialan vakavaraisuutta.

– Vakavaraisuuden heikentymisen taustalla on sijoitustuottojen jääminen alle vastuuvelan tuottovaatimuksen. Tuottovaatimus tarkoittaa käytännössä sitä, että yksityisalojen työeläkevakuuttajien tulee siirtää eläkevarojen sijoitustuotoista tietty määrä vastuuvelkaan työeläkkeiden maksua varten, taustoittaa matemaatikkomme Hanna Mäkinen.

Tuottovaatimus on ikään kuin vastuuvelan eli rahastoitujen eläkevarojen indeksikorotus: tuottovaatimukseen sisältyvien korotusmekanismien avulla säilytetään rahastoitujen varojen arvo ja rahastointiaste.

– Vakavaraisuuden heikentymisestä huolimatta Finanssivalvonta arvioi työeläkevakuuttajien stressikestävyyden osakeshokkeja vastaan olevan edelleen kohtuullisella tasolla. Niin ikään Finanssivalvonta arvioi työeläkevakuuttajien kestävän myös merkittäviä negatiivisia arvonmuutoksia epälikvideissä kiinteistö- ja pääomarahastosijoituksissa, Mäkinen kertoo.

Vakavaraisuuden toinen keskeinen tunnusluku, vakavaraisuusasema, oli syyskuun lopussa 1,6. Luku oli samalla tasolla myös edellisellä tarkasteluhetkellä kesäkuun lopussa. Vakavaraisuusasema kuvaa työeläkevakuuttajien keskimääräistä pääoman suhdetta sijoitusten riskillisyyden perusteella määräytyvään vakavaraisuusrajaan.

– Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus on tällä hetkellä siis yli puolitoistakertainen lain vaatimukseen nähden, Mäkinen toteaa.

Vakavaraisuussääntely koskee vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkeyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä. Siksi Finanssivalvonnan raportissa ovat vain edellä mainitut toimijat mukana. Olemme päivittäneet myös omilta sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot tuoreiden lukujen mukaisiksi.