Siirry sisältöön

Työeläkevaroissa ei ole yhtään ylimääräistä käytettäväksi valtion menoihin

Mielipidekirjoituksessa (Aamulehti 3.1.) ehdotettiin, että eläkeyhtiöiden varallisuutta voisi myydä valtion velkaongelman hoitamiseksi. Kirjoittaja kysyi, onko mitään väliä sillä, onko varallisuutta 250 tai 150 miljardia?

Työeläkevakuuttajien hallinnoimat työeläkevarat eivät ole valtion varoja, eikä niiden käytöstä päätetä valtion budjetissa. Varat on tarkoitettu ainoastaan nykyisten ja tulevien työeläkkeiden rahoittamiseen. Työeläkkeitä ei rahoiteta muutoinkaan veroilla vaan työntekijöiltä, työnantajilta ja yrittäjiltä perittävillä lakisääteisillä työeläkevakuutusmaksuilla.

Jos työeläkejärjestelmän varallisuuden ajateltaisiin olevan käytettävissä valtion menojen kattamiseen, olisi kyseessä perustavanlaatuinen ajattelutavan muutos. Se altistaisi nykyiset ja tulevat työeläkkeet poliittisille suhdanteille. Työtä tekevät eivät enää voisi luottaa siihen, että työstä kertynyt eläke säilyttää arvonsa myös tulevaisuudessa. Tämän luottamuksen murentaminen heikentäisi työeläkkeiden yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä, mitä ei voi pitää tavoiteltavana asiana.

Työeläkerahastoja käytetään jatkuvasti maksussa olevien eläkkeiden rahoittamiseen. Rahastoissa on kaikkien nykyhetkellä ja menneisyydessä työssä olleiden ikäluokkien varoja, ja ne on mitoitettu tarkkojen laskelmien pohjalta riittämään eri ikäluokkien eläkkeisiin yhdessä vuosittain kerättävien työeläkemaksujen kanssa – mitään ylimääräistä ei siis ole. Jos varoja käytettäisiin muihin tarkoituksiin, johtaisi se nykyisten ja tulevaisuuden palkansaajien maksutaakan kasvattamiseen tai vaihtoehtoisesti tulevien eläkkeiden leikkaamiseen.

Lisäksi yksityisen sektorin työeläkejärjestelmässä arvioidaan olevan maltillinen rahoitusvaje pitkällä aikavälillä. Vaje johtuu muun muassa syntyvyyden laskusta ja huoltosuhteen heikkenemisestä.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat juuri viime syksynä käynnistäneet neuvottelut seuraavasta eläkeuudistuksesta, jolla on tarkoitus vahvistaa työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä ja riittävän etuustason turvaamista. Tätäkin taustaa vasten ehdotukset eläkerahastojen käytöstä muuhun kuin niiden varsinaiseen tehtävään ovat ongelmallisia.

Kommentit

Vastaa


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kirjoittaja

Hanna Mäkinen

Matemaatikko

Alun perin julkaistu:

Aamulehti(siirryt toiseen palveluun)