Siirry sisältöön

Hallinnointikoodi

Annoimme lausunnon Arvopaperimarkkinayhdistykselle koskien ehdotusta päivitetyksi hallinnointikoodiksi. Hallinnointikoodi on pörssiyhtiöille laadittu kokoelma hyvää hallinnointia koskevista suosituksista. Ne täydentävät lainsäädännöstä tulevia velvoitteita. Hallinnointikoodin tarkoitus on yhtenäistää pörssiyhtiöiden toimintatapoja sekä edistää hallinnointiin ja palkitsemiseen liittyvää avoimuutta.

Uusi hallinnointikoodi korvaisi nykyisen vuonna 2020 voimaan tulleen hallinnointikoodin. Uudistus toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa päivitetään monimuotoisuutta koskevia hallinnointikoodin kirjauksia.

Kerroimme lausunnossamme kannattavamme esitettyjä muutoksia. Teimme ehdotetuista muutoksista lisäksi muutaman huomion:

  • Olisi tärkeää huomioida suositusten perusteluissa, että hallituksen jäseniä kartoittavassa prosessissa ei edellytettäisi rekrytointikonsulttien käyttämistä, vaan yhtiöiden tulisi voida itse määrittää asianmukainen prosessi.
  • Hallituksen valiokuntien osalta tulisi huomioida, että näillä on erityisosaamisvaatimuksia ja ne ovat kooltaan pieniä, mikä voi vaikeuttaa näiden lisäksi sukupuolikiintiöiden ja muiden monimuotoisuuselementtien huomioimista valiokunnan kokoonpanossa.