Siirry sisältöön

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus lähes edellisen vuoden tasolla

Vuoden 2023 viimeinen vuosineljännes sujui sijoitusmarkkinoilla positiivisissa merkeissä nostaen yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuusasteen tasolle 126,7 prosenttia. Tämä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi syyskuun lopun tilanteeseen (126,2 %) verrattuna. Loppukiristä huolimatta vakavaraisuusaste jäi kuitenkin hienoisesti alhaisemmaksi kuin vuoden 2022 lopussa, jolloin alan keskimäärinen vakavaraisuusaste oli 127,0 prosenttia.

Vakavaraisuusaste kuvaa työeläkevakuuttajien hallinnoimien eläkevarojen suhdetta niiden vastuuvelkaan. Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste vuoden 2023 lopussa oli 126,3 prosenttia. Eläkesäätiöiden ja -kassojen vastaava luku oli puolestaan 140,4 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Finanssivalvonnan eilen julkaisemista tiedoista koskien finanssialan vakavaraisuutta.

– Osakemarkkinat olivat viime vuonna tuottoisat, ja lisäksi erityisesti korkosijoitukset tuottivat loppuvuonna poikkeuksellisen hyvin, mutta kiinteistösijoitusten tuotto jäi puolestaan selvästi negatiiviseksi. Kokonaisuudessaan sijoitusvarallisuus kuitenkin kasvoi hieman, mikä kasvatti myös vakavaraisuuspääomaa, kertoo matemaatikkomme Hanna Mäkinen.

Vakavaraisuuden toinen keskeinen luku, vakavaraisuusasema, oli vuoden lopussa 1,6. Vakavaraisuusasema kuvaa työeläkevakuuttajien keskimääräistä pääoman suhdetta sijoitusten riskillisyyden perusteella määräytyvään vakavaraisuusrajaan.

– Sijoitusten kasvanut riskillisyys näkyy myös vakavaraisuusaseman laskuna vuoden 2022 loppuun verrattuna, jolloin se oli tasolla 1,7. Käytännössä luku 1,6 tarkoittaa sitä, että työeläkevakuuttajien vakavaraisuus on kuitenkin edelleen yli puolitoistakertainen lain vaatimukseen nähden, Mäkinen kertoo.

Finanssivalvonta arvioi työeläkevakuuttajien stressinkestävyyden osakeshokkeja vastaan säilyneen kohtuullisella tasolla.

– Työeläkevakuuttajat ovat lisänneet osakesijoituksiaan, mikä on heikentänyt niiden stressinkestävyyttä viime vuosina. Finanssivalvonnan laskelmien mukaan työeläkevakuuttajat olisivat kuitenkin kestäneet osakesijoituksissa jopa 35 prosentin tappiolliset tuotot viime vuoden lopun tilanteessa, Mäkinen mainitsee.

Vakavaraisuussääntely koskee vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkeyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä. Siksi Finanssivalvonnan raportissa ovat vain edellä mainitut toimijat mukana. Olemme päivittäneet myös omilta sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot tuoreiden lukujen mukaisiksi.