Siirry sisältöön

Tilastokuvat työeläkevaroista, sijoitusten tuotoista ja pörssiomistuksista päivitetty vuoden 2023 tiedoilla

Olemme päivittäneet verkkosivuillamme olevat työeläketalouden tilastokuvat vastaamaan vuoden 2023 lopun tilannetta. Päivitykset kohdistuvat alla mainittuihin sivuihin.

Aikasarjat eläkevaroista -sivulla kerromme työeläkevarojen suhteesta bruttokansantuotteeseen vuodesta 1997 alkaen. Lisäksi sivulta löytyy kuva työeläkeyhtiöiden sijoitusten jakaumasta vuodesta 1980-alkaen eli pidemmältä ajanjaksolta, mitä tilastokuvamme pääasiassa kuvaavat.

Aikasarjat sijoitusten tuotoista -sivulta löytyvät aikasarjat yksityisalojen työeläkesijoitusten nimellisestä ja reaalisesta tuotosta sekä julkisalojen työeläkesijoitusten nimellisestä tuotosta vuodesta 1997 alkaen.

Sijoituslajikohtaiset tuotot -sivulla kerromme työeläkesijoitusten pitkän aikavälin tuotoista tarkemmalla sijoitusluokkajaolla. Tarkastelu kohdistuu neljän työeläkeyhtiön keskimääräisiin sijoitustuottoihin niin korko-, osake-, kiinteistö- kuin muiden sijoitusten tuottojen osalta eripituisilla ajanjaksoilla.

Aikasarjat työeläkealan pörssiomistuksista -sivulla kerromme sekä koko työeläkealan että työeläkeyhtiöiden omistamista suomalaisista noteeratuista osakkeista vuodesta 2004 alkaen.

Päivitämme edellä kerrotut tilastokuvat kerran vuodessa työeläkevakuuttajien tilinpäätöstietojen pohjalta.