Siirry sisältöön

Viisi yllättävää faktaa YEListä – testaa tietosi!

Tämän vuoden aikana tehdään jälleen yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL:n työtulotarkistamisia. Kokosimme viisi yllättävää faktaa YEListä. Tiesitkö sinä, että yrittäjän eläke kertyy samalla karttumaprosentilla kuin palkansaajalla? Tai että YEL on vakuutuspaketti, joka turvaa toimeentuloa eri tilanteissa jo kauan ennen vanhuuseläkettä?

Nimeltään se on yrittäjän eläkevakuutus. Tosiasiassa se astuu kuvaan monissa muissakin elämäntapahtumissa, YEL-työtulon perusteella kun määräytyvät niin vanhempainvapaan aikaiset tulot kuin sairauspäiväraha. YEL:n kaikki kiemurat voit selvittää torstaina 18.4. Suomen Yrittäjien, työeläkeyhtiöiden ja Telan maksuttomassa webinaarissa. Tähän artikkeliin kokosimme maistiaiset.

1. Kertyykö yrittäjälle vähemmän eläkettä kuin palkansaajalle?

Yrittäjän eläke kertyy samalla kaavalla eli karttumisprosentilla kuin palkansaajilla: 1,5 prosenttia vuosiansioista tai työtulosta. Viime eläkeuudistuksen jäljiltä 53–62-vuotiaita koskee vuosina 2017–2025 siirtymäaika, jolloin heidän karttumisprosenttinsa on 1,7.

Yrittäjällä vakuuttamisessa on kuitenkin ala- ja yläraja: Jos työtulo on vuonna 2024 alle 9 010 euroa, se ei täytä vakuuttamisen ehtoja. Vastaavasti yli 204 625 euron työtuloa ei enää YEL-vakuuteta. Työntekijä on vakuutettava, jos palkka ylittää noin 68 euroa kuukaudessa.

2. Onko YEL vain vanhuuseläkkeeseen säästämistä?

Vanhuuseläkkeen lisäksi kysymys on myös työkykyvakuutuksesta, joka kattaa työkyvyttömyyseläkkeet ja ammatillisen kuntoutuksen, lesken ja lasten eläkkeistä, jos yrittäjä kuolee, sekä osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä. YEL:n perusteella määrittyy se, paljonko eläkettä kertyy. YEL:n perusteella määrittyy myös muun sosiaaliturvan taso eli vanhempainvapaapäivärahat, sairauspäivärahat ja työttömyysturva sekä vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen korvaustaso.

3. Saiko ennen päättää YEL-työtulonsa itse?

Työtulo on YEL-vakuutuksen ytimessä, sillä sen perusteella määräytyvät YEL-maksut ja etuuksien määrä. Yrittäjän eläkelakiin tuli tarkennus vuoden 2023 alussa, mutta työtulon käsite ei muuttunut mitenkään. Lain mukaan työtulo on aikaisemminkin vastannut sellaista palkkaa tai korvausta, joka olisi maksettava, jos yrittäjän työn tekisi joku toinen yhtä ammattitaitoinen henkilö yrittäjän sijaan. Työeläkeyhtiön tehtävänä on ollut arvioida yrittäjän ilmoittama työtulo ja vahvistaa se päätöksellään tai tarvittaessa puuttua sen tasoon. Käytännössä ennen 2020-lukua oli niin, että yrittäjän oma vakuutushakemus ohjasi liiaksi työtulon määrittelyä. Käytäntö on voinut osaltaan vahvistaa väärinkäsitystä, jonka mukaan yrittäjä sai ennen päättää itse työtulonsa tason. Eläkeyhtiöt korjasivat puutteita, ja vuoden 2023 lakimuutos toi työtulon määrittämiseen tarkennuksia ja eläkeyhtiöille velvollisuuden tarkistaa työtuloja kolmen vuoden välein.

Ai kuinka työtulo voi vastata palkkaa, jos et edes maksa itsellesi palkkaa? Työtulossa ei ole kyse palkan maksusta tai esimerkiksi yrityksen tuloksesta, vaan työtulo on yritykselle antamasi työpanoksen arvo.

YEL-työtulon mitoittamiseen saa apua työtulosuosituksesta, jota voi nykyisin tutkia sähköisestä laskurista esimerkiksi Eläketurvakeskuksen työeläke.fi:ssä.

4. Onko YEL huono sijoitustuote?

Ei YEL ole mikään sijoitus- tai säästötuote. Se on vakuutuspaketti (ks. kysymys 2).

YEL ei ole vertailukelpoinen esimerkiksi rahastosijoittamisen kanssa, vaikka moni yrittäjä mieltääkin ne vaihtoehdoiksi. Suurituloinen yrittäjä saattaa pohtia, saisiko muilla sijoitusvaihtoehdoilla YEL:iä paremman turvan.

Useimmiten aliarvioimme elinikämme. Keskimääräinen eläkkeellä oloaika, eli odotettavissa oleva elinikä vanhuuseläkeiän alkaessa on nyt 21 vuotta. Sinä aikana tarvitaan paljon säästöjä, sijoitustuottoja tai kertynyttä eläkettä. Kuten kaikessa työeläkevakuutuksessa, pitkäikäinen hyötyy eniten elinikäisestä vakuutusturvasta. Elinikäinen ja inflaatiolta indeksitarkistuksilla suojattu eläke on tuote, jota ei markkinoilta halvalla saa.

5. Miksi moni yrittäjä pääsee eläkemaksuja maksaessaan vain takuueläkkeen tasolle?

Pienituloinen yrittäjä puolestaan saattaa miettiä, saako YEL:ä maksamalla yhtään enemmän kuin takuueläkkeen. Tosiasiassa noin 3 prosenttia yrittäjänä eläkkeelle jäävistä saa takuueläkettä. Näin oli vuonna 2023. Täysimääräinen takuueläke oli silloin 922,42 euroa kuussa. Takuueläke turvaa vähimmäiseläkkeen, jos työ- ja kansaneläke jäävät sen alle.

Useimmilla yrittäjillä on uraa yrittäjänä ja palkansaajana. Kokonaiseläke muodostuu kaikista eläkkeistä. Yrittäjyyden muodot ja yrittäjän työelämä on aikaisempaa sirpaleisempaa, kuten myös palkansaajilla. On sivutoimisia yrittäjiä, kevytyrittäjiä, kokeillaan yrittämistä, yksinyrittämistä, on nuorena aloitettua yrittäjyyttä ja niin edelleen.

Tältä yrittäjätaustaisten urat ja eläkkeet näyttävät tilastojen valossa:

  • 97,5 prosenttia nyt yrittäjinä toimivista on kartuttanut eläkettä myös palkansaajana.
  • 17 prosenttia yrittäjänä toimivista oli vakuutettuna samaan aikaan myös palkansaajana.
  • Yrittäjänä eläkkeelle jääneiden keskimääräinen kokonaiseläke on 1660 euroa kuussa.
  • Vajaa kolmannes yrittäjätaustaisista saa eläkettä 1100–1500 euroa kuussa.

Lähde: Eläketurvakeskus 2023

Maksuton webinaari 18.4. – tule kuulemaan ja keskustelemaan!

Lämpimästi tervetuloa Suomen Yrittäjien ja työeläkeyhtiöiden kanssa järjestämäämme maksuttomaan koulutukseen yrittäjien eläketurvasta. Tilaisuus on avoin kaikille yrittäjille riippumatta siitä, onko yrittäjäjärjestön jäsen vai ei, missä yhtiössä on vakuutettuna tai onko yrittäjätoiminta niin pientä, ettei se edellytä YEL-vakuutusta.