Siirry sisältöön

YEL-tarkistukset ovat meneillään – mitä jokaisen yrittäjän on hyvä tietää työtuloehdotuksesta?

Yrittäjien YEL-työtulotarkistukset tältä vuodelta ovat pian loppusuoralla. Tämän vuoden loppuun mennessä eläkevakuuttajat tarkistavat niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on alle 15 000 euroa.

Työtulotarkistuksissa on kyse vuoden alussa voimaan astuneesta lakimuutoksesta. Laki velvoittaa työeläkevakuuttajat tarkistamaan yrittäjien työtulon tason, jos siihen ei ole tehty merkittäviä muutoksia kolmeen vuoteen. Tarkoituksena on auttaa yrittäjää pitämään YEL-työtulo mahdollisimman hyvin hänen työpanostaan vastaavalla tasolla yrittäjävuosien varrella.

Yrittäjän kannalta askelmerkit ovat seuraavat:

  1. Seuraa työeläkevakuuttajaltasi tulevia yhteydenottoja. Kun saat työtuloehdotuksen, tarkista se.
  2. Työtuloehdotus on laskettu tiedoilla, jotka eläkevakuuttajalla on käytettävissä. Nämä pohjatiedot tulevat rekistereistä ja viranomaisilta. Anna lisätietoja työtulon määrittämistä varten, jos ehdotus ei vastaa omaa käsitystäsi työtulosi tasosta.
  3. Muistathan tarkistaa ja korjata yrityksesi lähtötiedot eri rekistereissä, vaikka korjauksella ei juuri nyt olisi vaikutusta työtulon euromäärään. Näin lähtötiedot ovat oikein tulevilla työtulojen tarkistuskierroksilla. Tarkistuksia tehdään jatkossa kolmen vuoden välein.
  4. Jäikö yhteydenotto huomaamatta ja sait puutteellisiin tietoihin perustuvan työtulopäätöksen? Ei huolta, on mahdollista, että päätös voidaan oikaista. Hae muutosta ja toimita tarvittavat tiedot mahdollisimman nopeasti.

On hyvä muistaa myös, että yleisesti ottaen työtulosuosituksen ympärillä on + tai – 30 prosenttia liikkumavara. Valtaosalle yrittäjistä oikea työtulo löytyy sen sisältä. Uusilla yrittäjillä työtulo katsotaan kuntoon vakuutuksen alkaessa ja tarkistetaan työeläkeyhtiön aloitteesta kolmen vuoden kuluttua.

Mikä ihmeen laskuri ja ehdotus?

Työeläkevakuuttajat hyödyntävät työtuloehdotuksen tekemisessä Eläketurvakeskuksen kehittämää laskentapalvelua eli työtulolaskuria. On tärkeää huomata, että sähköinen laskuri on eläkevakuuttajalle ja yrittäjälle vain apuväline, se ei tee päätöksiä.

Laskurin tavoitteena on antaa työtulolle oikea suuruusluokka. Sen avulla on pyritty automatisoimaan osa siitä tiedon hankinnasta, jota työtulon määrittelyssä tarvitaan. Käytännössä laskuri hyödyntää verottajalta saatavia yrittäjän liikevaihtotietoja sekä Tilastokeskuksesta saatavia toimialan keskimääräisiä liikevaihto- ja palkkatietoja.

Yrittäjän ja työeläkevakuuttajan välinen keskustelu työtulosta lähtee liikkeelle työtuloehdotuksesta eli työtulosuosituksesta, jos yrittäjä niin haluaa. Yrittäjän kannattaa toimittaa lisätietoja, sillä tieto esimerkiksi työpanoksen laadusta ja käytetystä ajasta on vain yrittäjällä itsellään. Työtulopäätöksen tekeminen on kokonaisvaltaista arviointia yrittäjän tilanteesta, sitä lakikin edellyttää. Työtulon tasosta päästään yleensä hyvään yhteisymmärrykseen.

Laki tarkentui vuoden alusta

Työtulotarkistuksia tehdään vuoden 2023 alusta voimaan astuneen lakimuutoksen takia.
Laki määrittelee nykyisellään aiempaa tarkemmin tietoja, joiden perusteella työtulo arvioidaan. Näitä tietoja ovat toimialan palkansaajien mediaanipalkka, kaikki yrittäjän työpanoksen määrästä kertova tieto, kuten yrittäjätoiminnan laajuus, sekä yrittäjän ammattitaitoa ja työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.

Tänä vuonna tarkistetaan niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on alle 15 000 euroa. Heitä on noin puolet YEL-vakuutetuista, joita on Suomessa reilut 214 000. Seuraavina vuosina tarkistukseen tulevat tämän ylittävät vuosittaiset työtulot. Tarkistusten vaiheet näet kuvassa alla.

Ensimmäisellä tarkistuskierroksella työtuloa voidaan työeläkevakuuttajan aloitteesta korottaa enintään 4 000 euroa ja toisella jälleen enintään 4 000.

Työtulotarkistusten prosessi kuvaa, milloin ja kuinka paljon YEL-työtuloa tarkistetaan eri työtuloluokissa.