Siirry sisältöön

EU-vaalitavoitteemme peräänkuuluttavat vakautta ja vaalimista

Seuraavat europarlamenttivaalit lähestyvät, joten on aika kiinnittää huomiota tavoitteisiin ja toiveisiin alkavalle viisivuotiskaudelle. Vaikka EU:n kehityksestä käytävää keskustelua hallitsevat EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä unionin sisäinen koheesio, on painavia syitä kiinnittää huomiota myös Euroopan sosiaalisen ja taloudellisen tasapainon kysymyksiin – ne vaikuttavat myös suomalaiseen sosiaaliturvaan ja työeläkejärjestelmään.

EU:n eläkepolitiikka on pitkään suuntautunut kohti malleja, joissa jokainen yksilö huolehtii itse omasta varautumisestaan vanhuusikään tai työnantajat tarjoavat työntekijöilleen lisäeläkkeitä. Unionin jäsenvaltioista ei juuri löydy Suomen kaltaista lakisääteistä ja lähes kaikesta työstä kertyvää ansioperusteista eläketurvaa, joka säilyy läpi työuran. Monissa jäsenvaltioissa ei myöskään ole toistaiseksi varauduttu väestön ikääntymiseen rahastoimalla pääomia etukäteen.

Mielestämme EU:n kehityksessä tulisi seuraavaksi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

  • sosiaaliturvaan pääsy
  • yhteiset varat ja sääntely
  • taloussäännöt
  • väestön ikääntyminen.

Näiden teemojen ympärille olemme koonneet EU-vaalitavoitteemme, jotka löytyvät kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme.