Siirry sisältöön

Työeläkerahan kiertokulku -kuvat päivitetty vuoden 2023 tiedoilla

Olemme päivittäneet verkkosivuiltamme löytyvät työeläkerahan kiertokulkua hahmottavat kuvat vastaamaan vuoden 2023 tietoja. Luvut perustuvat työeläkevakuuttajien vahvistettuihin tilinpäätöstietoihin. Kuvissa on eritelty kerättävät maksut, maksetut työeläkkeet sekä rahastojen muutos euromääräisillä luvuilla.

Työeläkerahan kiertokulku vuonna 2023.

Koko työeläkealan maksutulo vuonna 2022 oli 31,9 miljardia euroa. Kokonaissummasta valtaosa eli 28,3 miljardia euroa käytettiin suoraan viime vuoden aikana maksettuihin työeläkkeisiin. Työeläkevakuuttajien toimintakuluihin käytettiin yhteensä 0,4 miljardia euroa. Lisäksi yksityisaloilla kerätyistä maksuista 3,2 miljardia euroa siirrettiin rahastoihin tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä varten. Julkisilla aloilla maksuja ei enää rahastoida.

Maksettujen työeläkkeiden yhteismäärä vuonna 2023 oli 34,0 miljardia euroa. Näiden kattamiseen käytettiin rahastoista yhteensä 5,7 miljardia euroa. Loppuosa rahoitettiin samana vuonna perityillä maksuilla.

Sijoitustuotot viime vuodelta olivat 15,0 miljardia euroa. Eläkerahastojen arvo vuoden 2023 lopussa oli kaikkiaan 250,6 miljardia euroa.

Työeläkerahan kiertokulun jakautuminen yksityisen ja julkisen sektorin kesken on kerrottu tarkemmin Työeläkerahan kiertokulku -sivullamme.