Siirry sisältöön

Toinen edustajamme AEIP:n hallituksessa vaihtuu

Viestinnästä ja yhteiskuntavaikuttamisesta vastaava johtajamme Mikko Koskinen on valittu eläke- ja sosiaaliturva-asioiden eurooppalaisen edunvalvontajärjestön AEIP:n hallituksen jäseneksi. Valinta tehtiin eilen AEIP:n yleiskokouksessa.

European Assosiciation of Paritarian Institutions eli AEIP toimii EU-tason edunvalvojana edustaen eläke- ja muuta sosiaaliturvaa hoitavia laitoksia, jotka ovat työntekijöiden ja työnantajien yhdessä perustamia sekä hallinnoimia. AEIP toimii Brysselissä ja tekee läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin, Euroopan komission sekä EU:n talous- ja sosiaalikomitean kanssa.

Tela on ollut AEIP:n jäsen vuodesta 2001 alkaen. Toisena edustajanamme hallituksessa on Työeläkeyhtiö Elon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Katja Veirto, joka toimii myös AEIP:n puheenjohtajana kesään 2025 saakka.

AEIP:n jäsenyys osana EU-tason edunvalvontaa

Telan mukanaolo AEIP:ssä on osa järjestön edunvalvontatyötä. Vaikka suuri osa työeläkealaa koskevista asioista päätetään kansallisesti Suomen omassa lainsäädännössä, nivoutuvat esimerkiksi monet työeläkesijoittamiseen liittyvät asiat myös eurooppalaiseen lainsäädäntöön. EU:ssa on myös yhteiset säännöt sosiaaliturvaeläkkeiden yhteensovittamiselle liikkuvuuden osalta.

Lisäksi kansalliset eläkejärjestelmät ovat arvioitavana ja rajatusti myös kehittämisen kohteena niin EU:n sosiaalisessa ulottuvuudessa kuin työllisyys- ja talouspolitiikan koordinaatiossa. Telan niihin liittyvä edunvalvonta tapahtuu siksi osin myös EU:ssa, ja tätä tehdään muun muassa AEIP:n jäsenyyden kautta.

Vuonna 1996 perustetulla AEIP:llä on tällä hetkellä 15 jäsentä 11 Euroopan maasta.