Työeläkesijoitusten tuottoja kuvaavat seuraavat, vuodesta 1997 alkavat aikasarjakuvat: yksityisalojen työeläkesijoitusten nimellinen tuotto, yksityisalojen työeläkesijoituksille kertynyt reaalituotto, ja julkisten alojen työeläkesijoitusten nimellinen tuotto.

Kuvasarjat päivitetään vuosittain helmi-maaliskuun aikana, kun edellisen vuoden tiedot ovat saatavilla. Kuvasarjat voi myös ladata oheisena pdf-tiedostona.

Aikasarjat sijoitusten tuotoistapdf, 93 kB

Yksityisalojen työeläkesijoitusten vuosittaiset tuotot (1997 – 2020) ovat olleet positiivisia muutamaa vuotta lukuun ottamatta. 2000–luvun alkupuolen tuotot olivat positiivisia, tosin vaatimattomia. Keskimääräinen vuositason tuotto on ollut nimellisenä 5,7 prosenttia vuosina 1997–2020, huolimatta muutamasta heikommasta tuottovuodesta. Kun inflaation eli kuluttajahintojen nousun vaikutus poistetaan tästä nimellisestä tuotosta, niin päästään vastaavalla ajalla 4,2 prosentin vuotuiseen reaalituottoon.

Yksityisalojen työeläkesijoitusten reaalituottokertymä kuvaa kunakin vuonna vuodesta 1997 asti kertyneet vuosittaiset reaalituotot. Reaalituotot on ilmoitettu prosentteina sitoutuneesta pääomasta. Kuvan sininen viiva kertoo toteutuneen kertymän. Punainen katkoviiva kuvaa vertailuna tilannetta, jossa jokaisena vuonna olisi saavutettu tasainen 3,5 prosentin reaalituotto sitoutuneelle pääomalle. Vihreä katkoviiva kuvaa vastaavaa tilannetta kuin punainen katkoviiva, mutta 4,0 prosentin reaalituotolla.

Julkisalojen työeläkesijoitusten vuosittaiset tuotot (1997 – 2020) ovat vastaavia kuin yksityisalojen työeläkesijoitusten tuotot. Erona on julkisten alojen suurempi vaihtelu tuotoissa. Pitkän aikavälin vuosituotot ovat molemmilla toimijoilla hyvin lähellä toisiaan vuosina 1997 – 2020. Julkisten alojen työeläkevakuuttajilla tällä ajanjaksolla keskimääräinen vuositason tuotto on nimellisenä 6,1 prosenttia ja reaalisena 4,6 prosenttia.